Soccer Brazil Cup Thursday, June 10th 2021 @ 20:30 Finished
Ceara CE 0 Game 3 Fortaleza FC
Ceara CE SPREAD 1.50 -730 AVG SPREAD W%: 47.5 ROI: 5.43
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Root Trust W%: 48.36 ROI: 5.89 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32
454 -1.50 SPREAD Fortaleza FC AVG SPREAD W%: 48 ROI: 2.19
Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 Frank Patron W%: 44.21 ROI: -15.13 Intpicks W%: 53.33 ROI: 5.25
Ceara CE MONEY 196 AVG MONEY W%: 47.3 ROI: 5.21
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Anthony Dickson W%: 47.59 ROI: 6.26 Vegas Steamer W%: 47.51 ROI: 4.6 Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67
Fortaleza FC MONEY 146 AVG MONEY W%: 51.75 ROI: 5.72
Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 East Coast Clipper W%: 55.71 ROI: 9.2 Intpicks W%: 53.33 ROI: 5.25
OVER 1.50 -172 AVG OVER W%: 49.55 ROI: 4.2
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Fixerwins W%: 55.67 ROI: 5.96
UNDER O 1.50 134 AVG UNDER W%: 51.47 ROI: 7.3
The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 East Coast Clipper W%: 55.71 ROI: 9.2
DRAWLINE 189 AVG DRAWLINE W%: 46.76 ROI: 4.38
Inside Corner W%: 46.41 ROI: 2.87 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9


Ceara CE 0 FirstHalf 2 Fortaleza FC
Ceara CE SPREAD 0.50 -323 AVG SPREAD W%: 47.86 ROI: 6.88
Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67
226 -0.50 SPREAD Fortaleza FC AVG SPREAD W%: 46.35 ROI: 3.3
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51
Ceara CE MONEY 301 AVG MONEY W%: 47.78 ROI: 6.67
Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67
Fortaleza FC MONEY 234 AVG MONEY W%: 45.92 ROI: 2
Shotgun Morane W%: 45.92 ROI: 2
OVER 0.50 -167
UNDER O 0.50 125 AVG UNDER W%: 46.85 ROI: 3.48
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86
DRAWLINE -120