Nippon Pro Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 05:00 Finished
Orix Buffaloes 6 Game 0 Yomiuri Giants
Orix Buffaloes SPREAD 1.5 -152 AVG SPREAD W%: 47.85 ROI: 5.71
Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71
119 -1.5 SPREAD Yomiuri Giants AVG SPREAD W%: 47.91 ROI: 1.48
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72 Cappers Advantage W%: 44.96 ROI: -11.85 Gold Key W%: 48.85 ROI: 1.78 Accu Picks W%: 50 ROI: -4.19
Orix Buffaloes MONEY 118 AVG MONEY W%: 47.32 ROI: 5.62
North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43
Yomiuri Giants MONEY -145 AVG MONEY W%: 46.92 ROI: 4.05
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12
OVER 7.0 -121 AVG OVER W%: 49.7 ROI: 6.34
Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.81 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12 DaRealPapaBear W%: 58.05 ROI: 12.9
UNDER O 7.0 -104 AVG UNDER W%: 47.72 ROI: 5.81
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28