Nippon Pro Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 05:00 Finished
Hokkaido Nippon Ham Fighters 2 Game 4 Hanshin Tigers
Hokkaido Nippon Ham Fighters SPREAD 1.5 -149 AVG SPREAD W%: 48.79 ROI: 4.57
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.81 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 Town Sports W%: 54.49 ROI: 4.39
116 -1.5 SPREAD Hanshin Tigers AVG SPREAD W%: 46.96 ROI: -0.2
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Cappers Advantage W%: 44.96 ROI: -11.85 Accu Picks W%: 50 ROI: -4.19
Hokkaido Nippon Ham Fighters MONEY 118 AVG MONEY W%: 48.49 ROI: 3.19
NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 Gamblers Data W%: 49.38 ROI: 1.74
Hanshin Tigers MONEY -145 AVG MONEY W%: 47.39 ROI: 5.46
Tony Stoffo W%: 46.06 ROI: 2.31 Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Kk Gg W%: 48.19 ROI: 7.37
OVER 7.5 -115 AVG OVER W%: 49.47 ROI: 9.97
Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 The Hoops Guru W%: 52.81 ROI: 17.21
UNDER O 7.5 -111 AVG UNDER W%: 46.7 ROI: 3.8
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Anthony Dickson W%: 47.59 ROI: 6.26 Tony Stoffo W%: 46.06 ROI: 2.31 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31