Nippon Pro Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 04:45 Finished
Chiba Lotte Marines 2 Game 1 Tokyo Yakult Swallows
Chiba Lotte Marines SPREAD -1.5 164 AVG SPREAD W%: 47.78 ROI: 6.09
Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Rob Vincily W%: 48.62 ROI: 7.49 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32
-213 1.5 SPREAD Tokyo Yakult Swallows AVG SPREAD W%: 47.54 ROI: 2.06
Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9 Deano W%: 49.32 ROI: -6.14
Chiba Lotte Marines MONEY -115 AVG MONEY W%: 46.75 ROI: 3.62
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41
Tokyo Yakult Swallows MONEY -107 AVG MONEY W%: 47.34 ROI: 4.82
Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34
OVER 8.5 -118 AVG OVER W%: 47.01 ROI: 4.22
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Dennis Bally W%: 47.61 ROI: 6.51
UNDER O 8.5 -108 AVG UNDER W%: 47.38 ROI: 5.47
Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9