Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 13:10 Finished
Detroit Tigers 8 Game 3 Seattle Mariners
Detroit Tigers SPREAD -1.5 160 AVG SPREAD W%: 50.41 ROI: -3.82
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Wicked Good Wagers W%: 49.7 ROI: -3.89 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 Kirkwins W%: 49.66 ROI: -8.06 Ray Falco W%: 56.34 ROI: 8.66
-180 1.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -2.82
Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.99 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49 BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22 Psychic Sports W%: 52.12 ROI: 2.39
Detroit Tigers MONEY -117 AVG MONEY W%: 51.32 ROI: -1.82
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Ats insiders club W%: 52.23 ROI: 0.1
Seattle Mariners MONEY 105 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -3.06
Scotty Steeler W%: 50.65 ROI: -2.67 MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01
OVER 9.0 -120 AVG OVER W%: 49.6 ROI: -4.88
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Mike Handzelek W%: 50.51 ROI: -2.7 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39 ASI W%: 48.74 ROI: -6.53
UNDER O 9.0 -100 AVG UNDER W%: 50.12 ROI: -3.63
Scotty Steeler W%: 50.65 ROI: -2.67 Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96 BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23


Detroit Tigers 5 FirstFiveInnings 3 Seattle Mariners
Detroit Tigers SPREAD -0.5 115
-135 0.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.97
Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
Detroit Tigers MONEY -125
Seattle Mariners MONEY 105 AVG MONEY W%: 49.27 ROI: -5.16
Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16
OVER 5.0 -120
UNDER O 5.0 -100 AVG UNDER W%: 49.87 ROI: -4.46
Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46


Detroit Tigers 2 FirstInning 1 Seattle Mariners
Detroit Tigers SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -4.3
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
-340 0.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 49.58 ROI: -4.71
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93
Detroit Tigers MONEY -120 AVG MONEY W%: 49.69 ROI: -4.96
Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
Seattle Mariners MONEY -110 AVG MONEY W%: 49.58 ROI: -4.71
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93
OVER 1.5 185 AVG OVER W%: 50.03 ROI: -3.85
Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
UNDER O 1.5 -250