Major League Baseball
Thursday, June 23rd 2022 20:10
Finished
0 Game 4
Chicago White Sox SPREAD -1.5 128
Baltimore Orioles SPREAD -148 1.5
Chicago White Sox MONEY -155
AVG MONEY W%: 54.08 ROI: 1.08
Stephen Nover W%: 57.69 ROI: 9.48 The Champ Team W%: 55.4 ROI: -0.86 Dave Price W%: 50 ROI: -1.85 Bobby Conn W%: 54.55 ROI: 6.45 Rocky Atkinson (Rocketman) W%: 52.78 ROI: -7.81
Baltimore Orioles MONEY 143
OVER 8.5 -125
AVG OVER W%: 48.84 ROI: -7.52
Indian Cowboy W%: 48.84 ROI: -7.52
UNDER O 8.5 105

0 FirstFiveInnings 2
Chicago White Sox SPREAD -0.5 -105
Baltimore Orioles SPREAD -115 0.5
Chicago White Sox MONEY -145
Baltimore Orioles MONEY 128
OVER 4.5 -117
UNDER O 4.5 -105

0 FirstInning 0
Chicago White Sox SPREAD -0.5 210
Baltimore Orioles SPREAD -290 0.5
Chicago White Sox MONEY 0
Baltimore Orioles MONEY 0
OVER 1.5 200
UNDER O 1.5 -275