Korea Baseball Organization Thursday, June 10th 2021 @ 05:30 Finished
Hanwha Eagles 1 Game 0 Kiwoom Heroes
Hanwha Eagles SPREAD 1.5 -125 AVG SPREAD W%: 49.77 ROI: 6.33
MVPLocks W%: 47.4 ROI: 5.25 Jonathan Stone W%: 47.65 ROI: 5.22 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71 Totals Plays W%: 54.3 ROI: 8.11 William E. Stockton W%: 54.15 ROI: 8.28
102 -1.5 SPREAD Kiwoom Heroes AVG SPREAD W%: 47.39 ROI: 5.55
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Inside Corner W%: 46.41 ROI: 2.87
Hanwha Eagles MONEY 134 AVG MONEY W%: 51.05 ROI: 7.68
Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 William E. Stockton W%: 54.15 ROI: 8.28
Kiwoom Heroes MONEY -165 AVG MONEY W%: 49.4 ROI: 2.49
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13
OVER 9.5 -114 AVG OVER W%: 48.86 ROI: 6.5
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 MVPLocks W%: 47.4 ROI: 5.25 Totals Plays W%: 54.3 ROI: 8.11
UNDER O 9.5 -112 AVG UNDER W%: 47.39 ROI: 2.92
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 Inside Corner W%: 46.41 ROI: 2.87 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13