Soccer Brazil Cup Thursday, June 10th 2021 @ 20:30 Finished
Internacional 1 Game 3 Vitoria
Internacional SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Vitoria
Internacional MONEY -250 AVG MONEY W%: 47.55 ROI: 6.34
Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02
Vitoria MONEY 530 AVG MONEY W%: 47.62 ROI: -8.21
Gill Alexander W%: 47.62 ROI: -8.21
OVER 0.00 0 AVG OVER W%: 47.23 ROI: 6.25
LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Dave Malinsky W%: 47.25 ROI: 6.26
UNDER O 0.00 0 AVG UNDER W%: 47.77 ROI: 6.19
Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Root Trust W%: 48.36 ROI: 5.89 Dennis Bally W%: 47.61 ROI: 6.51 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12
DRAWLINE 310 AVG DRAWLINE W%: 46.95 ROI: 4.32
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Shotgun Morane W%: 45.92 ROI: 2 The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32


Internacional 0 FirstHalf 0 Vitoria
Internacional SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Vitoria
Internacional MONEY -111
Vitoria MONEY 520
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 132 AVG DRAWLINE W%: 47.63 ROI: 5.29
Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29