Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 19:05 Postponed
Washington Nationals Game San Francisco Giants
Washington Nationals SPREAD -1.5 125 AVG SPREAD W%: 50.08 ROI: -3.5
Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Michigan Sports Network W%: 50.63 ROI: -2.2 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94
-143 1.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -4.26
Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42 Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93
Washington Nationals MONEY -175 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -2.33
Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33
San Francisco Giants MONEY 158 AVG MONEY W%: 50.68 ROI: -2.6
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06
OVER 7.5 -121 AVG OVER W%: 49.8 ROI: -4.3
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Taylor Sewelmayers W%: 48.77 ROI: -6.84 Vegas Sports Insiders W%: 50.23 ROI: -3.9 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
UNDER O 7.5 102 AVG UNDER W%: 50.42 ROI: -2.74
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Mike Handzelek W%: 50.51 ROI: -2.7 M & M handicapping W%: 49.6 ROI: -4.25 Ray Falco W%: 56.34 ROI: 8.66 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97


Washington Nationals FirstFiveInnings San Francisco Giants
Washington Nationals SPREAD -0.5 -135 AVG SPREAD W%: 50.35 ROI: -3.48
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06
113 0.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 50.55 ROI: -3.59
Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91
Washington Nationals MONEY -211 AVG MONEY W%: 49.83 ROI: -3.5
MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
San Francisco Giants MONEY 177 AVG MONEY W%: 49.94 ROI: -3.93
Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93
OVER 3.5 -125 AVG OVER W%: 49.83 ROI: -3.5
MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
UNDER O 3.5 105 AVG UNDER W%: 50.13 ROI: -4.11
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91


Washington Nationals FirstInning San Francisco Giants
Washington Nationals SPREAD -0.5 245 AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: -4.89
Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89
-350 0.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 50.31 ROI: -3.28
Scotty Steeler W%: 50.65 ROI: -2.67 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
Washington Nationals MONEY -160 AVG MONEY W%: 50.61 ROI: -3.45
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01
San Francisco Giants MONEY 120 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -3.23
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
OVER 1.5 240
UNDER O 1.5 -340 AVG UNDER W%: 49.41 ROI: -5.44
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14