Soccer Australian A League Thursday, June 10th 2021 @ 05:05 Finished
Melbourne City FC 1 Game 2 Newcastle Jets
Melbourne City FC SPREAD -1.00 103 AVG SPREAD W%: 47.64 ROI: 6.2
Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 Kk Gg W%: 48.19 ROI: 7.37 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9
-124 1.00 SPREAD Newcastle Jets AVG SPREAD W%: 47.9 ROI: 0.56
Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Mean Green Profit Machine W%: 46.77 ROI: 3.06 Jonathan Stone W%: 47.65 ROI: 5.22 Gill Alexander W%: 47.62 ROI: -8.21 Frank Patron W%: 44.21 ROI: -15.13 Intpicks W%: 53.33 ROI: 5.25
Melbourne City FC MONEY -167 AVG MONEY W%: 46.4 ROI: 3.12
Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53
Newcastle Jets MONEY 443 AVG MONEY W%: 48.42 ROI: 3.53
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.81 MVPLocks W%: 47.4 ROI: 5.25 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72 Gill Alexander W%: 47.62 ROI: -8.21 Intpicks W%: 53.33 ROI: 5.25
OVER 2.50 -131 AVG OVER W%: 48.76 ROI: 5.14
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32 Fixerwins W%: 55.67 ROI: 5.96
UNDER O 2.50 103 AVG UNDER W%: 48.01 ROI: 5.68
Root Trust W%: 48.36 ROI: 5.89 Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86
DRAWLINE 296 AVG DRAWLINE W%: 47.56 ROI: 5.57
Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71


Melbourne City FC 1 FirstHalf 1 Newcastle Jets
Melbourne City FC SPREAD -0.50 113
-151 0.50 SPREAD Newcastle Jets
Melbourne City FC MONEY 121
Newcastle Jets MONEY 428
OVER 1.00 -130
UNDER O 1.00 110
DRAWLINE 133 AVG DRAWLINE W%: 47.93 ROI: 6.58
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.81 Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28