National Basketball Association
Tuesday, April 19th 202219:30
Finished
115 Game 105
Miami Heat SPREAD -8.0 -110
AVG SPREAD W%: 40.81 ROI: -23.55
Doug Upstone W%: 52.7 ROI: -0.8 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Scott Ferrall W%: 56.24 ROI: -1.89 Teddy Covers W%: 53.97 ROI: 2.29 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Kelso Sturgeon W%: 58.17 ROI: 6.21
Atlanta Hawks SPREAD -110 8.0
AVG SPREAD W%: 56.6 ROI: 3.74
Kelley Bydlon W%: 50 ROI: -5.08 Drew Dinsick W%: 72.73 ROI: 39.18 Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 Big Al McMordie W%: 59.77 ROI: 4.11 Larry Ness W%: 58.33 ROI: 5.57 Kelso Sturgeon W%: 58.17 ROI: 6.21
Miami Heat MONEY -332
AVG MONEY W%: 52.62 ROI: 1.66
Ralph Michaels W%: 63.64 ROI: 12.52
Atlanta Hawks MONEY 282
OVER 221.5 -108
AVG OVER W%: 24.3 ROI: -55.8
Ben Burns W%: 50.85 ROI: -8.18
UNDER O 221.5 -112
AVG UNDER W%: 26.16 ROI: -51.31
Cleveland Insider Sports W%: 42.99 ROI: -21.01 Dan Besbris W%: 0 ROI: -100

56 FirstHalf 54
Miami Heat SPREAD -4.5 -110
AVG SPREAD W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
Atlanta Hawks SPREAD -110 4.5
Miami Heat MONEY -242
Atlanta Hawks MONEY 200
OVER 114.0 -110
UNDER O 114.0 -110

26 FirstQuarter 25
Miami Heat SPREAD -2.5 -113
Atlanta Hawks SPREAD -106 2.5
Miami Heat MONEY -185
Atlanta Hawks MONEY 160
OVER 57.0 -110
UNDER O 57.0 -112

30 SecondQuarter 29
Miami Heat SPREAD -2.0 -110
Atlanta Hawks SPREAD -115 2.0
Miami Heat MONEY -162
Atlanta Hawks MONEY 138
OVER 55.5 -115
UNDER O 55.5 -115

31 ThirdQuarter 22
Miami Heat SPREAD -1.5 -115
Atlanta Hawks SPREAD -110 1.5
Miami Heat MONEY -157
Atlanta Hawks MONEY 132
OVER 53.0 -115
UNDER O 53.0 -115

28 FourthQuarter 29
Miami Heat SPREAD -1.0 -115
Atlanta Hawks SPREAD -115 1.0
Miami Heat MONEY -137
Atlanta Hawks MONEY 112
OVER 52.5 -115
UNDER O 52.5 -115