National Football League
Thursday, September 8th 202220:20
Finished
10 Game 31
Los Angeles Rams SPREAD 2.5 -110
AVG SPREAD W%: 44.28 ROI: -16.01
Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 Infoplays W%: 47.33 ROI: -9.07 Black Widow W%: 50.25 ROI: -4.04 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Amedeus Mastrangelo W%: 46.11 ROI: -13.16 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 ATS Covers W%: 50.41 ROI: -10.72 R.J. White W%: 40 ROI: -24.1 Mike Tierney W%: 33.33 ROI: -36.67 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08
Buffalo Bills SPREAD -110 -2.5
AVG SPREAD W%: 49.71 ROI: -7.88
Steve Janus W%: 51.11 ROI: 3.35 Pure Lock W%: 47.9 ROI: -12.75 Mikey Sports W%: 45.8 ROI: -14.62 Cole Faxon W%: 43.98 ROI: -12.15 Bobby Conn W%: 52.91 ROI: 2.4 Rocketman W%: 58.82 ROI: 9 Allan Bell W%: 100 ROI: 91 Emory Hunt W%: 50 ROI: -4.5 Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Tom Stryker W%: 45.59 ROI: -16.43
Los Angeles Rams MONEY 115
AVG MONEY W%: 33.89 ROI: -33.41
Teddy Covers W%: 53.97 ROI: 2.29 Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58
Buffalo Bills MONEY -135
AVG MONEY W%: 59.63 ROI: 11.5
Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Ralph Michaels W%: 63.64 ROI: 12.52 KELSO W%: 51.55 ROI: -3.69 LearLock W%: 46.67 ROI: -22.73 JR Sports W%: 42.11 ROI: -18.68 Zack Cimini W%: 52.17 ROI: -0.3 Lock City W%: 53.01 ROI: -2.67 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85 Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 Harry Bondi W%: 100 ROI: 92
OVER 52.0 -110
AVG OVER W%: 43.13 ROI: -14.76
Will Hill W%: 47.3 ROI: -14.64 Dustin Hawkins W%: 44.14 ROI: -12.74 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18
UNDER O 52.0 -110
AVG UNDER W%: 54.06 ROI: 0.51
Essler W%: 70.59 ROI: 34.86 Vernon Croy W%: 52.51 ROI: 0.5 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85 Sports Analytics 247 W%: 52.94 ROI: -2.24

10 FirstHalf 10
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -110
Buffalo Bills SPREAD -110 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 110
Buffalo Bills MONEY -130
OVER 25.0 -107
UNDER O 25.0 -112

0 FirstQuarter 7
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -151
Buffalo Bills SPREAD 126 -0.5
Los Angeles Rams MONEY -100
Buffalo Bills MONEY -120
OVER 9.5 -128
UNDER O 9.5 104

10 SecondQuarter 3
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -125
Buffalo Bills SPREAD 105 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 110
Buffalo Bills MONEY -130
OVER 14.5 -120
UNDER O 14.5 -100

0 ThirdQuarter 7
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -145
Buffalo Bills SPREAD 115 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 105
Buffalo Bills MONEY -125
OVER 10.0 -123
UNDER O 10.0 101

0 FourthQuarter 14
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -140
Buffalo Bills SPREAD 120 -0.5
Los Angeles Rams MONEY -105
Buffalo Bills MONEY -115
OVER 14.5 -100
UNDER O 14.5 -120