Soccer Brazil Cup Thursday, June 10th 2021 @ 18:00 Finished
Coritiba 0 Game 1 Flamengo
Coritiba SPREAD 1.00 102 AVG SPREAD W%: 46.81 ROI: 4.47
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43
-122 -1.00 SPREAD Flamengo AVG SPREAD W%: 47.84 ROI: 6.43
Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12
Coritiba MONEY 531 AVG MONEY W%: 47.13 ROI: 4.84
The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 Mean Green Profit Machine W%: 46.77 ROI: 3.06 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46
Flamengo MONEY -217 AVG MONEY W%: 47.09 ROI: 2.88
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12 hockey score predictions W%: 47.83 ROI: -5.42
OVER 2.50 -103 AVG OVER W%: 47.7 ROI: 6.22
Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72
UNDER O 2.50 -120 AVG UNDER W%: 49.05 ROI: 6.3
Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31 Rocky Sheridan W%: 54.48 ROI: 6.68
DRAWLINE 304 AVG DRAWLINE W%: 47.54 ROI: 5.86
Vegas Steamer W%: 47.51 ROI: 4.6 Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Dennis Bally W%: 47.61 ROI: 6.51


Coritiba 0 FirstHalf 1 Flamengo
Coritiba SPREAD 0.50 -141 AVG SPREAD W%: 47.67 ROI: 5.81
Vegas Steamer W%: 47.51 ROI: 4.6 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02
106 -0.50 SPREAD Flamengo AVG SPREAD W%: 47.39 ROI: 5.54
Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46
Coritiba MONEY 505 AVG MONEY W%: 47.84 ROI: 7.02
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02
Flamengo MONEY 106 AVG MONEY W%: 47.05 ROI: 4.34
Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34
OVER 0.50 -238
UNDER O 0.50 173
DRAWLINE 126 AVG DRAWLINE W%: 47.9 ROI: 6.41
Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67