NCAA College Football
Saturday, October 15th 202215:30
Finished
52 Game 49
Tennessee SPREAD 9.0 -110
AVG SPREAD W%: 48.34 ROI: -8.68
Essler W%: 70.59 ROI: 34.86 UNDERDOG SPORTSLINE W%: 72.73 ROI: 39.27 Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 RANDY MCKAY W%: 56.9 ROI: 9.14 Paul Stone W%: 50.68 ROI: -3.07 Mike Palm W%: 50.88 ROI: -4.72 Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 miller Time Locks W%: 58.33 ROI: 4.25 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 Consensus Groupo W%: 47.37 ROI: -15.95 Platinum W%: 60 ROI: 5.4 PARLAY WINNERS W%: 33.33 ROI: -36.24 RICK TORINO W%: 41.67 ROI: -17.89 Underdog W%: 75 ROI: 43.25 Lenny Stevens W%: 50.88 ROI: -7.58 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Ja cavalier W%: 34.78 ROI: -33.57 Doug Upstone W%: 52.7 ROI: -0.8
Alabama SPREAD -110 -9.0
AVG SPREAD W%: 46.97 ROI: -10.73
Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 The Pick Don W%: 33.33 ROI: -36.33 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 Sports Analytics 247 W%: 52.94 ROI: -2.24 Sports Reporter W%: 31.58 ROI: -39.66 Trustmysystem W%: 48 ROI: -10.28
Tennessee MONEY 270
AVG MONEY W%: 50.2 ROI: 2.3
Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58
Alabama MONEY -331
OVER 68.0 -110
AVG OVER W%: 59.16 ROI: 10.34
Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Kevin Thomas W%: 58.82 ROI: 12.59 Extreme Sports Locks W%: 58.57 ROI: 1.13
UNDER O 68.0 -110
AVG UNDER W%: 31.61 ROI: -39.9
Greg Shaker W%: 45.45 ROI: -13.82 Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17

28 FirstHalf 20
Tennessee SPREAD 6.0 -112
AVG SPREAD W%: 57.91 ROI: 3.44
Jesse Schule W%: 57.45 ROI: -0.79 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
Alabama SPREAD -107 -6.0
Tennessee MONEY 208
Alabama MONEY -252
OVER 34.5 -110
UNDER O 34.5 -110

21 FirstQuarter 7
Tennessee SPREAD 3.0 -110
Alabama SPREAD -110 -3.0
AVG SPREAD W%: 70 ROI: 36.3
Afsports W%: 70 ROI: 36.3
Tennessee MONEY 155
Alabama MONEY -185
OVER 14.0 -130
UNDER O 14.0 110