Major League Baseball
Monday, September 19th 202219:20
Finished
5 Game 2
Atlanta Braves SPREAD -1.5 -169
AVG SPREAD W%: 50.18 ROI: -10.34
Rocky Atkinson (Rocketman) W%: 50.34 ROI: -9.58 Rob Vinciletti W%: 47.65 ROI: -13.79 Rob Vinciletti W%: 47.65 ROI: -13.79 Golden Contender W%: 41.38 ROI: -24.76 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57 Duck Investments W%: 50 ROI: -11.34 PARLAY TRAVVY W%: 55.56 ROI: -14
Washington Nationals SPREAD 146 1.5
Atlanta Braves MONEY -357
AVG MONEY W%: 51.38 ROI: -19.82
DubClub W%: 40 ROI: -46.6 Extreme Sports Locks W%: 58.57 ROI: 1.13 PARLAY TRAVVY W%: 55.56 ROI: -14
Washington Nationals MONEY 294
OVER 8.5 -101
UNDER O 8.5 -118

4 FirstFiveInnings 2
Atlanta Braves SPREAD -0.5 -205
AVG SPREAD W%: 76.67 ROI: 43.28
The Whale W%: 75 ROI: 35.42
Washington Nationals SPREAD 175 0.5
Atlanta Braves MONEY -325
Washington Nationals MONEY 255
OVER 4.5 -115
UNDER O 4.5 -105

1 FirstInning 0
Atlanta Braves SPREAD -0.5 185
Washington Nationals SPREAD -250 0.5
Atlanta Braves MONEY 0
Washington Nationals MONEY 0
OVER 1.5 175
UNDER O 1.5 -240