Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 21:40 Finished
Oakland Athletics 1 Game 6 Kansas City Royals
Oakland Athletics SPREAD -1.5 131 AVG SPREAD W%: 50.39 ROI: -2.64
Tampa Sports W%: 50 ROI: -3.56 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93 Sac Lawson W%: 50.45 ROI: -1.71
-150 1.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 49.94 ROI: -3.26
Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56 Psychic Sports W%: 52.12 ROI: 2.39 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97
Oakland Athletics MONEY -149 AVG MONEY W%: 49.24 ROI: -5.43
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35
Kansas City Royals MONEY 136 AVG MONEY W%: 49.94 ROI: -3.32
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Psychic Sports W%: 52.12 ROI: 2.39 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97
OVER 8.0 103 AVG OVER W%: 49.8 ROI: -4.03
Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Tampa Sports W%: 50 ROI: -3.56 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16
UNDER O 8.0 -118 AVG UNDER W%: 49.98 ROI: -3.83
Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Exodus to Black W%: 50 ROI: -3.15 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56


Oakland Athletics 1 FirstFiveInnings 0 Kansas City Royals
Oakland Athletics SPREAD -0.5 -105 AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -3.9
Vegas Sports Insiders W%: 50.23 ROI: -3.9
-115 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 49.1 ROI: -5.78
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78
Oakland Athletics MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.29 ROI: -5.17
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17
Kansas City Royals MONEY 126
OVER 4.0 -125 AVG OVER W%: 49.29 ROI: -5.17
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17
UNDER O 4.0 101 AVG UNDER W%: 50.09 ROI: -3.96
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91


Oakland Athletics 0 FirstInning 0 Kansas City Royals
Oakland Athletics SPREAD -0.5 235 AVG SPREAD W%: 49.05 ROI: -5.29
Wicked Good Wagers W%: 49.7 ROI: -3.89 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7
-330 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -3.88
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64
Oakland Athletics MONEY -150
Kansas City Royals MONEY 115
OVER 1.5 250 AVG OVER W%: 49.87 ROI: -4.46
Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
UNDER O 1.5 -360 AVG UNDER W%: 49.91 ROI: -3.99
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06