Korea Baseball Organization Thursday, June 10th 2021 @ 05:30 Finished
LG Twins 0 Game 6 NC Dinos
LG Twins SPREAD 1.5 -103 AVG SPREAD W%: 47.55 ROI: 5.79
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12
-119 -1.5 SPREAD NC Dinos AVG SPREAD W%: 47.11 ROI: 5.9
Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9
LG Twins MONEY 157 AVG MONEY W%: 47.91 ROI: 6.79
Vegas Coverage W%: 48.44 ROI: 8.22 Seabass W%: 49.02 ROI: 8.74 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43
NC Dinos MONEY -196 AVG MONEY W%: 46.97 ROI: 5.27
LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31
OVER 8.5 -105 AVG OVER W%: 48.2 ROI: 4.48
Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 MVPLocks W%: 47.4 ROI: 5.25 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Indian Cowboy W%: 47.27 ROI: 5.43 Mike Wynn W%: 52.76 ROI: 1.95
UNDER O 8.5 -122 AVG UNDER W%: 46.95 ROI: 4.53
Jo Berger W%: 46.41 ROI: 1.92 Brenda Katsaros W%: 46.6 ROI: 3.53 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9