Major League Baseball
Monday, September 19th 202220:40
Finished
7 Game 10
Colorado Rockies SPREAD 1.5 -140
AVG SPREAD W%: 59.29 ROI: 9.85
Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
San Francisco Giants SPREAD 120 -1.5
Colorado Rockies MONEY 111
AVG MONEY W%: 44.54 ROI: -15.01
Jack Jones W%: 51.04 ROI: -4.15 Dwayne Bryant W%: 39.13 ROI: -25.87 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01
San Francisco Giants MONEY -121
AVG MONEY W%: 43.33 ROI: -20.63
Master Sports W%: 43.33 ROI: -20.63
OVER 11.5 105
AVG OVER W%: 59.11 ROI: 14.01
John Martin W%: 56.79 ROI: 11.09 Relentless Sports Consulting W%: 61.43 ROI: 16.93
UNDER O 11.5 -125
AVG UNDER W%: 35.71 ROI: -33.86
TMT Sports W%: 35.71 ROI: -33.86

6 FirstFiveInnings 5
Colorado Rockies SPREAD 0.5 -125
San Francisco Giants SPREAD 105 -0.5
Colorado Rockies MONEY 112
San Francisco Giants MONEY -131
OVER 6.5 107
UNDER O 6.5 -126

1 FirstInning 1
Colorado Rockies SPREAD -0.5 210
San Francisco Giants SPREAD -290 0.5
Colorado Rockies MONEY 0
San Francisco Giants MONEY 0
OVER 1.5 135
UNDER O 1.5 -180