National Basketball Association
Thursday, April 28th 2022 19:10
Finished
97 Game 132
Toronto Raptors SPREAD 1.0 -111
AVG SPREAD W%: 50.32 ROI: -8.24
Steve Fezzik W%: 53.85 ROI: -0.31 Kelso Sturgeon W%: 58.21 ROI: 6.21 Will Hill W%: 38.89 ROI: -30.61
Philadelphia 76ers SPREAD -109 -1.0
AVG SPREAD W%: 59.04 ROI: 6.28
Ben Burns W%: 51.89 ROI: -6.39 Big Al McMordie W%: 58.57 ROI: 3.41 Oskeim Sports W%: 66.67 ROI: 21.81
Toronto Raptors MONEY -104
AVG MONEY W%: 47.22 ROI: -9.39
Mitch Moss W%: 47.22 ROI: -9.39
Philadelphia 76ers MONEY -113
OVER 209.5 -110
UNDER O 209.5 -110
AVG UNDER W%: 51.78 ROI: -7.15
Big Al McMordie W%: 58.57 ROI: 3.41 Jim Feist W%: 45 ROI: -17.7

61 FirstHalf 62
Toronto Raptors SPREAD 0.5 -115
Philadelphia 76ers SPREAD -105 -0.5
Toronto Raptors MONEY -105
Philadelphia 76ers MONEY -115
OVER 106.5 -109
UNDER O 106.5 -107

29 FirstQuarter 34
Toronto Raptors SPREAD 0.5 -117
Philadelphia 76ers SPREAD -106 -0.5
Toronto Raptors MONEY -109
Philadelphia 76ers MONEY -113
OVER 53.5 -115
UNDER O 53.5 -107

32 SecondQuarter 28
Toronto Raptors SPREAD 0.5 -115
Philadelphia 76ers SPREAD -110 -0.5
Toronto Raptors MONEY -102
Philadelphia 76ers MONEY -122
OVER 53.0 -115
UNDER O 53.0 -110

17 ThirdQuarter 37
Toronto Raptors SPREAD 0.5 -120
Philadelphia 76ers SPREAD -105 -0.5
Toronto Raptors MONEY -109
Philadelphia 76ers MONEY -115
OVER 51.0 -110
UNDER O 51.0 -115

19 FourthQuarter 33
Toronto Raptors SPREAD 0.5 -120
Philadelphia 76ers SPREAD -105 -0.5
Toronto Raptors MONEY -110
Philadelphia 76ers MONEY -114
OVER 50.5 -115
UNDER O 50.5 -110