Korea Baseball Organization Wednesday, September 23rd 2020 @ 05:30 Finished
KIA Tigers 1 Game 13 Kiwoom Heroes
KIA Tigers SPREAD 1.5 -141 AVG SPREAD W%: 45.53 ROI: 1.7
Angi Benedetta W%: 45.53 ROI: 1.7
115 -1.5 SPREAD Kiwoom Heroes
KIA Tigers MONEY 118 AVG MONEY W%: 45.53 ROI: 1.7
Angi Benedetta W%: 45.53 ROI: 1.7
Kiwoom Heroes MONEY -145 AVG MONEY W%: 45.4 ROI: 0.58
Jo Berger W%: 45.4 ROI: 0.58
OVER 9.5 -102
UNDER O 9.5 -125 AVG UNDER W%: 45.74 ROI: 0.54
Shotgun Morane W%: 45.74 ROI: 0.54