National Basketball Association Thursday, June 10th 2021 @ 19:30 Finished
Milwaukee Bucks 86 Game 83 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -3.5 -114 AVG SPREAD W%: 51.24 ROI: -0.68
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Larry Ness W%: 57.63 ROI: 14.5 Steve Kendall W%: 52.5 ROI: 3.04
-103 3.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 49.4 ROI: -1.39
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Lenny Del Genio W%: 45.79 ROI: 9.64
Milwaukee Bucks MONEY -158 AVG MONEY W%: 50.31 ROI: -3.47
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 Tampa Sports W%: 50 ROI: -3.56 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Chase Diamond W%: 50.03 ROI: -4.16 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
Brooklyn Nets MONEY 140 AVG MONEY W%: 49.29 ROI: 1.64
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Lenny Del Genio W%: 45.79 ROI: 9.64
OVER 234.0 -110 AVG OVER W%: 51.53 ROI: -0.29
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Chase Diamond W%: 50.03 ROI: -4.16 Larry Ness W%: 57.63 ROI: 14.5
UNDER O 234.0 -110 AVG UNDER W%: 49.69 ROI: -2.02
Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65 Lenny Del Genio W%: 45.79 ROI: 9.64


Milwaukee Bucks 45 FirstHalf 42 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -3.5 -107 AVG SPREAD W%: 50.58 ROI: -2.48
Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
-111 3.5 SPREAD Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks MONEY -188 AVG MONEY W%: 49.28 ROI: -5.65
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65
Brooklyn Nets MONEY 164 AVG MONEY W%: 50.88 ROI: -1.8
Red Suit W%: 49.57 ROI: -4.35 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.99 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06
OVER 119.0 -110
UNDER O 119.0 -108 AVG UNDER W%: 50.51 ROI: -2.7
The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06


Milwaukee Bucks 30 FirstQuarter 11 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -2.0 -117 AVG SPREAD W%: 50.25 ROI: -3.77
Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
-105 2.0 SPREAD Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks MONEY -174 AVG MONEY W%: 49.87 ROI: -4.46
Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
Brooklyn Nets MONEY 152
OVER 60.5 -110 AVG OVER W%: 48.77 ROI: -6.84
Taylor Sewelmayers W%: 48.77 ROI: -6.84
UNDER O 60.5 -112 AVG UNDER W%: 50.03 ROI: -4.16
Chase Diamond W%: 50.03 ROI: -4.16


Milwaukee Bucks 15 SecondQuarter 31 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -1.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.09 ROI: -3.7
Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7
-110 1.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 51.07 ROI: -1.25
Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
Milwaukee Bucks MONEY -123
Brooklyn Nets MONEY 103
OVER 59.0 -115 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -4.16
Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
UNDER O 59.0 -105 AVG UNDER W%: 50.35 ROI: -3.23
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23


Milwaukee Bucks 22 ThirdQuarter 23 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.49 ROI: -2.72
Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72
-110 0.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 50.09 ROI: -3.43
Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33
Milwaukee Bucks MONEY -120
Brooklyn Nets MONEY -100
OVER 57.5 -110
UNDER O 57.5 -110 AVG UNDER W%: 50.29 ROI: -2.69
Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33


Milwaukee Bucks 19 FourthQuarter 18 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 51.68 ROI: -0.06
Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06
-110 0.5 SPREAD Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks MONEY -113
Brooklyn Nets MONEY -107
OVER 56.5 -110 AVG OVER W%: 50.06 ROI: -2.94
Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94
UNDER O 56.5 -110