Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 12:35 Finished
Pittsburgh Pirates 3 Game 6 Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates SPREAD 1.5 120 AVG SPREAD W%: 49.34 ROI: -4.83
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72 Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39
-140 -1.5 SPREAD Los Angeles Dodgers AVG SPREAD W%: 50.58 ROI: -2.27
Nate Martin W%: 50.37 ROI: -3.05 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
Pittsburgh Pirates MONEY 189 AVG MONEY W%: 49.83 ROI: -3.5
MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
Los Angeles Dodgers MONEY -217 AVG MONEY W%: 50.09 ROI: -3.35
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Goldsheet W%: 49.74 ROI: -4.28
OVER 9.0 105 AVG OVER W%: 49.34 ROI: -5.34
Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39 Scott stylze W%: 48.95 ROI: -8.15
UNDER O 9.0 -125 AVG UNDER W%: 49.47 ROI: -4.53
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97


Pittsburgh Pirates 3 FirstFiveInnings 4 Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.0 0
0 0.0 SPREAD Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates MONEY 185 AVG MONEY W%: 50.68 ROI: -1.62
Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62
Los Angeles Dodgers MONEY -250
OVER 4.5 -110 AVG OVER W%: 49.73 ROI: -4.21
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7 Exodus to Black W%: 50 ROI: -3.15
UNDER O 4.5 -120 AVG UNDER W%: 49.57 ROI: -4.35
Red Suit W%: 49.57 ROI: -4.35


Pittsburgh Pirates 0 FirstInning 1 Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.5 -320 AVG SPREAD W%: 50.4 ROI: -3.74
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74
230 -0.5 SPREAD Los Angeles Dodgers AVG SPREAD W%: 50.43 ROI: -3.9
Vegas Sports Insiders W%: 50.23 ROI: -3.9 The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89
Pittsburgh Pirates MONEY 115 AVG MONEY W%: 50.74 ROI: -2.5
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
Los Angeles Dodgers MONEY -150 AVG MONEY W%: 50.64 ROI: -3.89
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89
OVER 1.5 210 AVG OVER W%: 49.64 ROI: -4.87
Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
UNDER O 1.5 -290 AVG UNDER W%: 50.31 ROI: -3.73
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56