National Hockey League Thursday, June 10th 2021 @ 21:08 Finished
Vegas Golden Knights 6 Game 3 Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights SPREAD -1.5 187 AVG SPREAD W%: 50.19 ROI: -3.58
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Nate Martin W%: 50.37 ROI: -3.05 Scotty Oriley W%: 50.35 ROI: -2.38 Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49
-219 1.5 SPREAD Colorado Avalanche AVG SPREAD W%: 49.7 ROI: -4.26
Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
Vegas Golden Knights MONEY -131 AVG MONEY W%: 52.54 ROI: 1.43
Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Vegas Sports Insiders W%: 50.23 ROI: -3.9 Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.99 Las Vegas Pipeline W%: 60.33 ROI: 18.88
Colorado Avalanche MONEY 115 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.76
Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Savannah Sports W%: 50.3 ROI: -2.94 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23
OVER 5.5 -100 AVG OVER W%: 51.54 ROI: -0.71
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Winners Path W%: 50.4 ROI: -3.74 Vegas Sports Insiders W%: 50.23 ROI: -3.9 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65 Las Vegas Pipeline W%: 60.33 ROI: 18.88
UNDER O 5.5 -120 AVG UNDER W%: 50.25 ROI: -3.23
The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96 Smooth Talk Sports W%: 54.62 ROI: 6.7 Wolkosky Milan W%: 49.46 ROI: -5.11


Vegas Golden Knights 2 FirstPeriod 1 Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights SPREAD -0.5 175 AVG SPREAD W%: 50.52 ROI: -2.33
DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33
-205 0.5 SPREAD Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights MONEY -125
Colorado Avalanche MONEY 105 AVG MONEY W%: 50.62 ROI: -2.65
ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
OVER 1.5 -100 AVG OVER W%: 51.1 ROI: -1.19
Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33
UNDER O 1.5 -120 AVG UNDER W%: 50.09 ROI: -3.42
The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42


Vegas Golden Knights 2 SecondPeriod 2 Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights SPREAD -0.5 170 AVG SPREAD W%: 49.88 ROI: -4.07
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72
-200 0.5 SPREAD Colorado Avalanche AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -3.22
BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22
Vegas Golden Knights MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.67 ROI: -4.53
Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53
Colorado Avalanche MONEY 105
OVER 1.5 -150 AVG OVER W%: 49.83 ROI: -3.5
MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
UNDER O 1.5 130


Vegas Golden Knights 2 ThirdPeriod 0 Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights SPREAD -0.5 170
-200 0.5 SPREAD Colorado Avalanche
Vegas Golden Knights MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -3.96
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74
Colorado Avalanche MONEY 105 AVG MONEY W%: 50.09 ROI: -3.7
Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7
OVER 1.5 -165 AVG OVER W%: 49.29 ROI: -5.17
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17
UNDER O 1.5 144 AVG UNDER W%: 48.98 ROI: -5.73
Kristy Pennypac W%: 48.62 ROI: -6.21 The Prez W%: 49.35 ROI: -5.25