Nippon Pro Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 04:45 Finished
Seibu Lions 5 Game 3 Yokohama Bay Stars
Seibu Lions SPREAD -1.5 151 AVG SPREAD W%: 48.84 ROI: 7.16
Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 Rated Picks W%: 53.99 ROI: 15.02
-171 1.5 SPREAD Yokohama Bay Stars AVG SPREAD W%: 47.12 ROI: 4.02
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32
Seibu Lions MONEY -129 AVG MONEY W%: 47.95 ROI: 2.89
Skipy Breaze W%: 46.2 ROI: 2.71 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 2 Minute Warning W%: 51.18 ROI: -5.68 Cappers Advantage W%: 44.96 ROI: -11.85 The Hoops Guru W%: 52.81 ROI: 17.21
Yokohama Bay Stars MONEY 109 AVG MONEY W%: 47.63 ROI: 5.71
Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72
OVER 9.5 -108 AVG OVER W%: 50.86 ROI: 7.65
Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 North Big Dogs W%: 46.9 ROI: 4.77 DaRealPapaBear W%: 58.05 ROI: 12.9
UNDER O 9.5 -112 AVG UNDER W%: 47.29 ROI: 4.71
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Vegas Steamer W%: 47.51 ROI: 4.6 The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 Jonathan Stone W%: 47.65 ROI: 5.22 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32