National Football League
Thursday, September 15th 202220:15
Finished
27 Game 24
Kansas City Chiefs SPREAD -4.0 -110
AVG SPREAD W%: 46.64 ROI: -9.95
Pauly Howard W%: 53.85 ROI: 6.32 Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 Jimmy Boyd W%: 42.19 ROI: -19.3 Cole Faxon W%: 43.04 ROI: -12.87 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95 R.J. White W%: 40 ROI: -24.1
Los Angeles Chargers SPREAD -110 4.0
AVG SPREAD W%: 56.66 ROI: 5.4
Harry Gagnon W%: 70 ROI: 19.5 Infoplays W%: 46.4 ROI: -10.69 Ricky Tran W%: 57.14 ROI: 0.11 Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Joseph D'Amico W%: 62.64 ROI: 12.29 AAA Sports W%: 49.21 ROI: -8.75 Stephen Nover W%: 52.83 ROI: -0.6 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 Ashley Covers W%: 50.38 ROI: -4.53 Jack Banks W%: 100 ROI: 91 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 Brandon Lang W%: 50 ROI: -4.48 Tom Stryker W%: 46.27 ROI: -15.18 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 Zack Cimini W%: 52.17 ROI: -0.3
Kansas City Chiefs MONEY -213
AVG MONEY W%: 52.84 ROI: -2.84
Steve Fezzik W%: 47.37 ROI: -11.12 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58 Matt Severance W%: 58.97 ROI: -0
Los Angeles Chargers MONEY 180
OVER 52.5 -110
AVG OVER W%: 30.75 ROI: -40.88
Bobby Conn W%: 52.76 ROI: 2.51 Totals Guru W%: 52.1 ROI: -0.8 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Hitman W%: 38 ROI: -28.14 Monte Hale W%: 0 ROI: -100 Victor King W%: 0 ROI: -100
UNDER O 52.5 -110
AVG UNDER W%: 48.53 ROI: -8.64
R&R Totals W%: 48.54 ROI: -7.28 Black Widow W%: 50 ROI: -4.54 Dustin Hawkins W%: 44.93 ROI: -11.8 Ricky Tran W%: 57.14 ROI: 0.11 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 JR Sports W%: 42.11 ROI: -18.68 Mike Tierney W%: 33.33 ROI: -36.67

7 FirstHalf 10
Kansas City Chiefs SPREAD -3.0 -110
AVG SPREAD W%: 49.02 ROI: -6.81
The Money Team W%: 49.02 ROI: -6.81
Los Angeles Chargers SPREAD -110 3.0
Kansas City Chiefs MONEY -175
Los Angeles Chargers MONEY 150
OVER 26.0 -106
UNDER O 26.0 -113

0 FirstQuarter 3
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -100
Los Angeles Chargers SPREAD -123 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -160
Los Angeles Chargers MONEY 135
OVER 10.0 -108
UNDER O 10.0 -110

7 SecondQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -112
Los Angeles Chargers SPREAD -112 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -149
Los Angeles Chargers MONEY 130
OVER 16.5 -107
UNDER O 16.5 -117

7 ThirdQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -102
Los Angeles Chargers SPREAD -122 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -141
Los Angeles Chargers MONEY 122
OVER 10.5 -100
UNDER O 10.5 -125

13 FourthQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -105
Los Angeles Chargers SPREAD -125 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -140
Los Angeles Chargers MONEY 120
OVER 14.5 -115
UNDER O 14.5 -115