Major League Baseball
Thursday, August 25th 202219:05
Finished
4 Game 3
Baltimore Orioles SPREAD 1.5 -162
AVG SPREAD W%: 57.14 ROI: 0.11
Ricky Tran W%: 57.14 ROI: 0.11
Chicago White Sox SPREAD 142 -1.5
Baltimore Orioles MONEY 105
AVG MONEY W%: 58.11 ROI: 10.27
Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 John Bollman W%: 56.43 ROI: 4.75 High Limit Gambler W%: 62.07 ROI: 13.62 Delphi Sports W%: 55.56 ROI: 4.78 Spartan W%: 65.71 ROI: 29.94 Bob Balfe W%: 59.76 ROI: 14.49
Chicago White Sox MONEY -115
AVG MONEY W%: 54.69 ROI: -2.68
Marco D'Angelo W%: 54.32 ROI: -9.31 Adam Trigger W%: 63.89 ROI: 20.69 Carmine Bianco W%: 45.85 ROI: -19.42
OVER 8.0 -112
UNDER O 8.0 -107
AVG UNDER W%: 50.75 ROI: -3.57
Indian Cowboy W%: 50.75 ROI: -3.57

2 FirstFiveInnings 1
Baltimore Orioles SPREAD 0.5 -125
Chicago White Sox SPREAD 108 -0.5
Baltimore Orioles MONEY 114
Chicago White Sox MONEY -134
OVER 4.0 -126
UNDER O 4.0 106

2 FirstInning 1
Baltimore Orioles SPREAD -0.5 250
Chicago White Sox SPREAD -360 0.5
Baltimore Orioles MONEY 0
Chicago White Sox MONEY 0
OVER 1.5 235
UNDER O 1.5 -330