Nippon Pro Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 05:00 Finished
Tohoku Rakuten Golden Eagles 6 Game 2 Chunichi Dragons
Tohoku Rakuten Golden Eagles SPREAD -1.5 141 AVG SPREAD W%: 48.28 ROI: 2.18
Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71 Deano W%: 49.32 ROI: -6.14 Gamblers Data W%: 49.38 ROI: 1.74 Accu Picks W%: 50 ROI: -4.19
-182 1.5 SPREAD Chunichi Dragons AVG SPREAD W%: 48.78 ROI: 4.13
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34 Town Sports W%: 54.49 ROI: 4.39
Tohoku Rakuten Golden Eagles MONEY -145 AVG MONEY W%: 48.92 ROI: 0.76
Gold Sheet LTS W%: 47.85 ROI: 5.71 Accu Picks W%: 50 ROI: -4.19
Chunichi Dragons MONEY 118 AVG MONEY W%: 47.05 ROI: 4.34
Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34
OVER 7.0 -121 AVG OVER W%: 47.89 ROI: 3.99
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 John Harrison W%: 47.34 ROI: 3.86 Dave Malinsky W%: 47.25 ROI: 6.26 Accu Picks W%: 50 ROI: -4.19
UNDER O 7.0 -104 AVG UNDER W%: 46.87 ROI: 4.71
Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Dennis Bally W%: 47.61 ROI: 6.51 Alan Matthews W%: 46.67 ROI: 4.12