National Football League
Sunday, September 25th 202213:00
Finished
12 Game 27
New York Jets SPREAD 6.5 -110
AVG SPREAD W%: 49.18 ROI: -9.6
JAMES SALINAS W%: 55.1 ROI: 5.22 Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Golden Contender W%: 44 ROI: -20.36 AAA Sports W%: 49.21 ROI: -8.75
Cincinnati Bengals SPREAD -110 -6.5
AVG SPREAD W%: 51.56 ROI: -0.99
Adam Chernoff W%: 66.67 ROI: 27.33 Matt Brown W%: 75 ROI: 41.87 Brandon Lee W%: 49.7 ROI: -3.9 Strike Point Sports W%: 41.1 ROI: -20.86 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Matt Fargo W%: 42.21 ROI: -8.61 Football Jesus W%: 50 ROI: -4.79 Michael Lombardi W%: 50.98 ROI: -2.84 Kyle Hunter W%: 57.58 ROI: 10.24 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Teddy Covers W%: 54.84 ROI: 3.94 Millionaires Club W%: 36.67 ROI: -30.27 BohBoh Bets W%: 70 ROI: 35.9 Swoop Sports W%: 46.58 ROI: -11.15 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01
New York Jets MONEY 235
Cincinnati Bengals MONEY -274
OVER 46.0 -110
AVG OVER W%: 46.4 ROI: -12.27
Erin Rynning W%: 42.86 ROI: -18.36 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 King Creole W%: 48.08 ROI: -8.4 King Creole W%: 48.08 ROI: -8.4 Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Greg Shaker W%: 45.98 ROI: -12.83 Hunter Price W%: 48.91 ROI: -8.65 Swoop Sports W%: 46.58 ROI: -11.15
UNDER O 46.0 -110

9 FirstHalf 20
New York Jets SPREAD 3.5 -110
Cincinnati Bengals SPREAD -110 -3.5
New York Jets MONEY 170
Cincinnati Bengals MONEY -200
OVER 22.5 -110
UNDER O 22.5 -110

6 FirstQuarter 14
New York Jets SPREAD 0.5 -121
Cincinnati Bengals SPREAD 102 -0.5
New York Jets MONEY 140
Cincinnati Bengals MONEY -160
OVER 7.5 -106
UNDER O 7.5 -115

3 SecondQuarter 6
New York Jets SPREAD 3.0 -117
Cincinnati Bengals SPREAD -107 -3.0
New York Jets MONEY 140
Cincinnati Bengals MONEY -185
OVER 13.5 -110
UNDER O 13.5 -115

3 ThirdQuarter 7
New York Jets SPREAD 1.0 -120
Cincinnati Bengals SPREAD -110 -1.0
New York Jets MONEY 135
Cincinnati Bengals MONEY -180
OVER 9.5 -122
UNDER O 9.5 -107

0 FourthQuarter 0
New York Jets SPREAD 0.5 -120
Cincinnati Bengals SPREAD -110 -0.5
New York Jets MONEY 135
Cincinnati Bengals MONEY -180
OVER 13.0 -112
UNDER O 13.0 -117