National Football League
Sunday, October 30th 202213:00
Finished
17 Game 22
New York Jets SPREAD 3.0 -110
AVG SPREAD W%: 49.58 ROI: -7.02
JEFF WHITELAW W%: 54 ROI: 2.64 CRIS ZENIUK W%: 42 ROI: -19.96 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95
New England Patriots SPREAD -110 -3.0
AVG SPREAD W%: 51.44 ROI: -2.23
Infoplays W%: 46.4 ROI: -10.69 Hitman W%: 38 ROI: -28.14 brad powers W%: 49.17 ROI: -4.59 Lee Sterling W%: 53.13 ROI: 1.25 Kyle Hunter W%: 57.58 ROI: 10.24 Indian Cowboy W%: 50.75 ROI: -3.57 Chip Chirimbes W%: 47.89 ROI: -9.39 Primetime Sports Picks W%: 66.67 ROI: 24.67 Lee Sterling W%: 53.13 ROI: 1.25 Freddy Wills W%: 60 ROI: 15.27 Circa Millions W%: 51.28 ROI: -2.08 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Millionaires Club W%: 36.67 ROI: -30.27 John Rainey W%: 41.67 ROI: -20.3 Executive W%: 49.38 ROI: -2.48 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 GVMBLR W%: 62.96 ROI: 17.56 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38
New York Jets MONEY 142
New England Patriots MONEY -165
AVG MONEY W%: 54.96 ROI: 0.38
Jimmy Adams W%: 53.23 ROI: -2.76 Rocketman W%: 64.81 ROI: 20.89 Sports Handicapper King W%: 57.14 ROI: -3.75 Jim Feist W%: 50.46 ROI: -4.86 Jack Jones W%: 51.04 ROI: -4.15 GoodFella W%: 48.74 ROI: -12.59 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
OVER 40.0 -110
AVG OVER W%: 43.98 ROI: -16.08
Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
UNDER O 40.0 -110
AVG UNDER W%: 45.52 ROI: -13.16
Erin Rynning W%: 42.86 ROI: -18.36 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95

10 FirstHalf 6
New York Jets SPREAD 1.0 -110
AVG SPREAD W%: 54.12 ROI: -2.81
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81
New England Patriots SPREAD -110 -1.0
New York Jets MONEY 120
New England Patriots MONEY -140
OVER 19.5 -115
UNDER O 19.5 -105

3 FirstQuarter 3
New York Jets SPREAD 0.5 -160
New England Patriots SPREAD 132 -0.5
New York Jets MONEY 105
New England Patriots MONEY -130
OVER 7.5 110
UNDER O 7.5 -140

7 SecondQuarter 3
New York Jets SPREAD 0.5 -135
New England Patriots SPREAD 105 -0.5
New York Jets MONEY 102
New England Patriots MONEY -127
OVER 10.5 -122
UNDER O 10.5 -102

0 ThirdQuarter 13
New York Jets SPREAD 0.5 -160
New England Patriots SPREAD 130 -0.5
New York Jets MONEY -102
New England Patriots MONEY -122
OVER 7.5 105
UNDER O 7.5 -130

7 FourthQuarter 3
New York Jets SPREAD 0.5 -140
New England Patriots SPREAD 110 -0.5
New York Jets MONEY 102
New England Patriots MONEY -127
OVER 10.5 -105
UNDER O 10.5 -120