Major League Baseball
Tuesday, November 1st 202220:03
Finished
7 Game 0
Philadelphia Phillies SPREAD 1.5 -165
Houston Astros SPREAD 140 -1.5
Philadelphia Phillies MONEY 111
AVG MONEY W%: 51.3 ROI: -1.02
John Martin W%: 56.79 ROI: 11.09 Stephen Nover W%: 52.83 ROI: -0.6 RICK TORINO W%: 46.67 ROI: -9.47 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08
Houston Astros MONEY -125
AVG MONEY W%: 51.84 ROI: -3.41
Hunter Price W%: 48.91 ROI: -8.65 Insider Sports Report W%: 54.69 ROI: 4.43 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 Dave Cokin W%: 52.81 ROI: -1.6 Jason LaCanfora W%: 57.14 ROI: 8.57 Tony George W%: 47.06 ROI: -12.58 Consensus Doc's Sports W%: 49.24 ROI: -7.27 Vernon Croy W%: 52.84 ROI: 1.24 Scott Spreitzer W%: 46.9 ROI: -15.1 The Winners Circle W%: 57.41 ROI: 0.91
OVER 7.5 -112
AVG OVER W%: 49.89 ROI: -5.11
National Sports Service W%: 41.53 ROI: -20.84 Consensus Doc's Sports W%: 49.24 ROI: -7.27 The Money Team W%: 49.02 ROI: -6.81 Bob Balfe W%: 59.76 ROI: 14.49
UNDER O 7.5 -107

7 FirstFiveInnings 0
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -146
Houston Astros SPREAD 126 -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 105
Houston Astros MONEY -125
OVER 4.0 -111
AVG OVER W%: 100 ROI: 91
Danny McClain W%: 100 ROI: 91
UNDER O 4.0 -111

2 FirstInning 0
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -380
Houston Astros SPREAD 265 -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 0
Houston Astros MONEY 0
OVER 1.5 240
UNDER O 1.5 -340