National Football League
Sunday, November 27th 202213:00
Finished
28 Game 27
Jacksonville Jaguars SPREAD 3.0 -105
AVG SPREAD W%: 45.59 ROI: -13.15
jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Inceptions W%: 66.67 ROI: 27.33 Bryan Power W%: 52.38 ROI: -7.14 Strike Point Sports W%: 41.1 ROI: -20.86 Jeff Hochman W%: 55.26 ROI: 6.05 Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Ben Burns W%: 50.85 ROI: -8.18 PROFOOTBALLDOC W%: 60 ROI: 14.72 Smart Money Sports W%: 52.38 ROI: 0.62 Relentless Sports Consulting W%: 61.43 ROI: 16.93
Baltimore Ravens SPREAD -115 -3.0
AVG SPREAD W%: 38.71 ROI: -26.78
National Sports Service W%: 43.79 ROI: -16.99 Worlds Worst Picker W%: 50.59 ROI: -4.02 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29
Jacksonville Jaguars MONEY 150
Baltimore Ravens MONEY -170
OVER 43.0 -110
AVG OVER W%: 49.31 ROI: -5.76
Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25
UNDER O 43.0 -110
AVG UNDER W%: 47.5 ROI: -7.97
Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 August Young W%: 40.26 ROI: -23.01 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Warren W. Sharp W%: 48.72 ROI: -7.64 Locks Sold Separately W%: 47.83 ROI: -7.83

10 FirstHalf 9
Jacksonville Jaguars SPREAD 2.5 -108
Baltimore Ravens SPREAD -112 -2.5
Jacksonville Jaguars MONEY 134
Baltimore Ravens MONEY -155
OVER 21.0 -110
AVG OVER W%: 24.3 ROI: -55.8
Ben Burns W%: 50.85 ROI: -8.18
UNDER O 21.0 -110

0 FirstQuarter 6
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -151
Baltimore Ravens SPREAD 122 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 110
Baltimore Ravens MONEY -135
OVER 7.5 108
UNDER O 7.5 -136

10 SecondQuarter 3
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -115
Baltimore Ravens SPREAD -110 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 115
Baltimore Ravens MONEY -150
OVER 13.5 -106
UNDER O 13.5 -120

0 ThirdQuarter 3
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -135
Baltimore Ravens SPREAD 110 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 115
Baltimore Ravens MONEY -150
OVER 7.5 -110
UNDER O 7.5 -115

18 FourthQuarter 15
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -115
Baltimore Ravens SPREAD -110 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 110
Baltimore Ravens MONEY -145
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -115