Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 20:10 Finished
Minnesota Twins 7 Game 5 New York Yankees
Minnesota Twins SPREAD 1.5 -119 AVG SPREAD W%: 51.68 ROI: -0.21
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 Ray Falco W%: 56.34 ROI: 8.66
101 -1.5 SPREAD New York Yankees AVG SPREAD W%: 49.87 ROI: -4.49
Scotty Oriley W%: 50.35 ROI: -2.38 Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89 Tampa Sports W%: 50 ROI: -3.56 Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49 Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39 Wiseguy Insider W%: 48.99 ROI: -8.62
Minnesota Twins MONEY 132 AVG MONEY W%: 49.95 ROI: -3.75
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16
New York Yankees MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.4 ROI: -5.03
Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 ASI W%: 48.74 ROI: -6.53
OVER 11.0 -109 AVG OVER W%: 50.16 ROI: -3.7
Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 The Prez W%: 49.35 ROI: -5.25 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
UNDER O 11.0 -109 AVG UNDER W%: 49.78 ROI: -4.75
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Tampa Sports W%: 50 ROI: -3.56 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5 Wiseguy Insider W%: 48.99 ROI: -8.62


Minnesota Twins 2 FirstFiveInnings 4 New York Yankees
Minnesota Twins SPREAD 0.5 -115 AVG SPREAD W%: 49.78 ROI: -4.55
Michigan Sports Network W%: 50.63 ROI: -2.2 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93
-105 -0.5 SPREAD New York Yankees AVG SPREAD W%: 49.52 ROI: -5.53
Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53
Minnesota Twins MONEY 120
New York Yankees MONEY -140
OVER 6.0 -120 AVG OVER W%: 50.63 ROI: -2.2
Michigan Sports Network W%: 50.63 ROI: -2.2
UNDER O 6.0 -101


Minnesota Twins 1 FirstInning 3 New York Yankees
Minnesota Twins SPREAD -0.5 220 AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -3.47
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
-300 0.5 SPREAD New York Yankees AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -3.74
Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01 Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
Minnesota Twins MONEY -115 AVG MONEY W%: 50.33 ROI: -3.47
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
New York Yankees MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.87 ROI: -4.46
Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
OVER 1.5 150 AVG OVER W%: 50.11 ROI: -3.29
Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
UNDER O 1.5 -200 AVG UNDER W%: 49.38 ROI: -4.81
Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23