National Football League
Sunday, November 6th 202216:05
Finished
21 Game 31
Arizona Cardinals SPREAD -2.0 -110
AVG SPREAD W%: 51.54 ROI: -3.8
Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 Gambling God Sports Picks W%: 55.35 ROI: -6.92 MIKE NORTH W%: 32.43 ROI: -37.92 Potato Kmish W%: 69.23 ROI: 31.31 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 The Winners Circle W%: 57.41 ROI: 0.91 Brian Bitler W%: 52.94 ROI: 1.68 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Carmine Bianco W%: 45.85 ROI: -19.42 Indian Cowboy W%: 50.75 ROI: -3.57 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36
Seattle Seahawks SPREAD -110 2.0
AVG SPREAD W%: 52.67 ROI: 0.31
JAMES SALINAS W%: 55.1 ROI: 5.22 John Martin W%: 56.79 ROI: 11.09 Mike Lundin W%: 52.35 ROI: -3.09 Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 Colin Cowherd W%: 46.67 ROI: -10.44 Jack Brayman W%: 61.11 ROI: 16.83 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 PROFOOTBALLDOC W%: 60 ROI: 14.72 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 Pickers Mx W%: 56.67 ROI: 7.3 Norm Hitzges W%: 43.37 ROI: -17.14 JM Sports W%: 52.63 ROI: -0.05
Arizona Cardinals MONEY -140
AVG MONEY W%: 51.56 ROI: -3.54
Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Buster Sports W%: 52 ROI: -2.46 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Seattle Seahawks MONEY 120
OVER 49.0 -110
AVG OVER W%: 51.67 ROI: -2.97
Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 ras W%: 55 ROI: 4.75 Totals Guru W%: 52.1 ROI: -0.8 Insider Sports Report W%: 54.69 ROI: 4.43 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95
UNDER O 49.0 -110
AVG UNDER W%: 49.01 ROI: -10.05
Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Wunderdog W%: 55.26 ROI: -0.7 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21

7 FirstHalf 10
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 -110
Seattle Seahawks SPREAD -110 0.5
AVG SPREAD W%: 54.12 ROI: -2.81
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81
Arizona Cardinals MONEY -125
Seattle Seahawks MONEY 105
OVER 24.0 -112
UNDER O 24.0 -107

7 FirstQuarter 3
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 115
Seattle Seahawks SPREAD -145 0.5
Arizona Cardinals MONEY -125
Seattle Seahawks MONEY 105
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 -105

0 SecondQuarter 7
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 100
Seattle Seahawks SPREAD -125 0.5
Arizona Cardinals MONEY -119
Seattle Seahawks MONEY -105
OVER 14.0 -115
UNDER O 14.0 -115

7 ThirdQuarter 7
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 115
Seattle Seahawks SPREAD -145 0.5
Arizona Cardinals MONEY -122
Seattle Seahawks MONEY -102
OVER 9.5 -130
UNDER O 9.5 -100

7 FourthQuarter 14
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 110
Seattle Seahawks SPREAD -140 0.5
Arizona Cardinals MONEY -120
Seattle Seahawks MONEY -105
OVER 14.0 -110
UNDER O 14.0 -115