National Football League
Sunday, November 6th 202216:05
Finished
21 Game 31
Arizona Cardinals SPREAD -2.0 -110
AVG SPREAD W%: 51.28 ROI: -3.94
Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Gambling God Sports Picks W%: 55.35 ROI: -6.92 MIKE NORTH W%: 32.43 ROI: -37.92 Potato Kmish W%: 69.23 ROI: 31.31 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 The Winners Circle W%: 57.21 ROI: 0.26 Brian Bitler W%: 52.94 ROI: 1.68 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Carmine Bianco W%: 46.29 ROI: -18.22 Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36
Seattle Seahawks SPREAD -110 2.0
AVG SPREAD W%: 48.39 ROI: -6.99
JAMES SALINAS W%: 55.1 ROI: 5.22 John Martin W%: 55.23 ROI: 8.05 Mike Lundin W%: 51.97 ROI: -3.63 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 Colin Cowherd W%: 46.67 ROI: -10.44 Jack Brayman W%: 61.9 ROI: 19.29 KELSO W%: 51.55 ROI: -3.69 PROFOOTBALLDOC W%: 60 ROI: 14.72 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 Pickers Mx W%: 56.67 ROI: 7.3 Norm Hitzges W%: 43.37 ROI: -17.14 JM Sports W%: 52.63 ROI: -0.05
Arizona Cardinals MONEY -140
AVG MONEY W%: 38.67 ROI: -27.69
Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Buster Sports W%: 50.98 ROI: -4.37 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Seattle Seahawks MONEY 120
OVER 49.0 -110
AVG OVER W%: 48 ROI: -10.93
Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 ras W%: 55 ROI: 4.75 Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Insider Sports Report W%: 56.57 ROI: 7.72 BIG AL W%: 54.09 ROI: -1.01 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29
UNDER O 49.0 -110
AVG UNDER W%: 45.61 ROI: -18.85
Rob Vinciletti W%: 47.65 ROI: -13.79 Wunderdog W%: 56.18 ROI: -0.06 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21

7 FirstHalf 10
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 -110
Seattle Seahawks SPREAD -110 0.5
AVG SPREAD W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
Arizona Cardinals MONEY -125
Seattle Seahawks MONEY 105
OVER 24.0 -112
UNDER O 24.0 -107

7 FirstQuarter 3
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 115
Seattle Seahawks SPREAD -145 0.5
Arizona Cardinals MONEY -125
Seattle Seahawks MONEY 105
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 -105

0 SecondQuarter 7
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 100
Seattle Seahawks SPREAD -125 0.5
Arizona Cardinals MONEY -119
Seattle Seahawks MONEY -105
OVER 14.0 -115
UNDER O 14.0 -115

7 ThirdQuarter 7
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 115
Seattle Seahawks SPREAD -145 0.5
Arizona Cardinals MONEY -122
Seattle Seahawks MONEY -102
OVER 9.5 -130
UNDER O 9.5 -100

7 FourthQuarter 14
Arizona Cardinals SPREAD -0.5 110
Seattle Seahawks SPREAD -140 0.5
Arizona Cardinals MONEY -120
Seattle Seahawks MONEY -105
OVER 14.0 -110
UNDER O 14.0 -115