Major League Baseball
Monday, September 5th 202218:40
Finished
2 Game 3
Seattle Mariners SPREAD 1.5 -165
Chicago White Sox SPREAD 145 -1.5
Seattle Mariners MONEY 113
AVG MONEY W%: 51.33 ROI: -1.79
Kenny Walker W%: 55.56 ROI: 11.22 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 Tony George W%: 47.06 ROI: -12.58
Chicago White Sox MONEY -123
AVG MONEY W%: 61.54 ROI: 16.08
Essler W%: 71.43 ROI: 36.47 Bob Balfe W%: 59.76 ROI: 14.49 Dave Cokin W%: 52.81 ROI: -1.6 Jason Sharpe W%: 62.16 ROI: 14.94
OVER 7.5 -100
UNDER O 7.5 -120
AVG UNDER W%: 50.57 ROI: 2.47
Steve Janus W%: 50.57 ROI: 2.47

1 FirstFiveInnings 3
Seattle Mariners SPREAD 0.5 -130
Chicago White Sox SPREAD 110 -0.5
Seattle Mariners MONEY 110
Chicago White Sox MONEY -130
AVG MONEY W%: 54.32 ROI: -9.31
Marco D'Angelo W%: 54.32 ROI: -9.31
OVER 4.0 -103
UNDER O 4.0 -117

0 FirstInning 0
Seattle Mariners SPREAD -0.5 265
Chicago White Sox SPREAD -380 0.5
Seattle Mariners MONEY 0
Chicago White Sox MONEY 0
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370