National Football League
Sunday, October 30th 202213:00
Finished
27 Game 31
Detroit Lions SPREAD 3.5 -105
AVG SPREAD W%: 49.72 ROI: -5.95
Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Hunter Price W%: 48.91 ROI: -8.65 National Sports Service W%: 41.53 ROI: -20.84 Matt Fargo W%: 42.21 ROI: -8.61 Ricky Tran W%: 57.14 ROI: 0.11 Sean Murphy W%: 56.59 ROI: 0.03 Jack Jones W%: 51.04 ROI: -4.15 Marty McClain W%: 36.36 ROI: -30.91 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 Executive W%: 49.38 ROI: -2.48 GVMBLR W%: 62.96 ROI: 17.56
Miami Dolphins SPREAD -115 -3.5
AVG SPREAD W%: 49.68 ROI: -6.68
Hitman W%: 38 ROI: -28.14 brad powers W%: 49.17 ROI: -4.59 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 Greg Shaker W%: 45.98 ROI: -12.83 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 Bob Balfe W%: 59.76 ROI: 14.49 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95 Lenny Stevens W%: 50.88 ROI: -7.58
Detroit Lions MONEY 168
Miami Dolphins MONEY -195
OVER 52.0 -110
AVG OVER W%: 52.79 ROI: -0.77
Insider Sports Report W%: 54.69 ROI: 4.43 Consensus Doc's Sports W%: 49.24 ROI: -7.27 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21 GVMBLR W%: 62.96 ROI: 17.56 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38
UNDER O 52.0 -110
AVG UNDER W%: 42.67 ROI: -18.59
R&R Totals W%: 48.54 ROI: -7.28 Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77





27 FirstHalf 17
Detroit Lions SPREAD 2.5 -102
Miami Dolphins SPREAD -120 -2.5
Detroit Lions MONEY 144
Miami Dolphins MONEY -167
OVER 26.5 -120
UNDER O 26.5 -100





14 FirstQuarter 7
Detroit Lions SPREAD 0.5 -132
Miami Dolphins SPREAD 108 -0.5
Detroit Lions MONEY 120
Miami Dolphins MONEY -140
OVER 10.0 102
UNDER O 10.0 -127





13 SecondQuarter 10
Detroit Lions SPREAD 0.5 -115
Miami Dolphins SPREAD -110 -0.5
Detroit Lions MONEY 125
Miami Dolphins MONEY -155
OVER 16.5 -115
UNDER O 16.5 -111





0 ThirdQuarter 14
Detroit Lions SPREAD 0.5 -135
Miami Dolphins SPREAD 105 -0.5
Detroit Lions MONEY 118
Miami Dolphins MONEY -145
OVER 10.0 -115
UNDER O 10.0 -110





0 FourthQuarter 0
Detroit Lions SPREAD 0.5 -133
Miami Dolphins SPREAD 105 -0.5
Detroit Lions MONEY 100
Miami Dolphins MONEY -125
OVER 13.5 -125
UNDER O 13.5 100