National Football League
Sunday, October 23rd 202213:00
Finished
23 Game 20
Baltimore Ravens SPREAD -6.5 -110
AVG SPREAD W%: 40.98 ROI: -23.57
Insider Sports Report W%: 56.57 ROI: 7.72 Colin Cowherd W%: 46.67 ROI: -10.44 Jesse Schule W%: 57.45 ROI: -0.79 Matt Severance W%: 58.97 ROI: -0 Gus Augustine W%: 36.84 ROI: -28.16 RICK TORINO W%: 41.67 ROI: -17.89 Vegas Sports Informer W%: 44.44 ROI: -14.42
Cleveland Browns SPREAD -110 6.5
AVG SPREAD W%: 53.44 ROI: -0.11
JAMES SALINAS W%: 55.1 ROI: 5.22 JEFF WHITELAW W%: 54 ROI: 2.64 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 BIG AL W%: 54.09 ROI: -1.01 Michael Lombardi W%: 50.98 ROI: -2.84 GVMBLR W%: 62.96 ROI: 17.56 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Zack Cimini W%: 52.17 ROI: -0.3 Spartan W%: 64.86 ROI: 28.49 INSIDER MOVES W%: 45.45 ROI: -13.77 The Philly Godfather W%: 28.57 ROI: -45.43 PROFOOTBALLDOC W%: 60 ROI: 14.72 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57
Baltimore Ravens MONEY -285
AVG MONEY W%: 46.77 ROI: -16.9
Tommy G W%: 46.77 ROI: -16.9
Cleveland Browns MONEY 240
OVER 47.0 -110
AVG OVER W%: 37.29 ROI: -29.7
Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29
UNDER O 47.0 -110
AVG UNDER W%: 52.76 ROI: 0.74
Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63

13 FirstHalf 10
Baltimore Ravens SPREAD -3.5 -115
AVG SPREAD W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
Cleveland Browns SPREAD -105 3.5
AVG SPREAD W%: 54.7 ROI: -5.42
Jesse Schule W%: 57.45 ROI: -0.79
Baltimore Ravens MONEY -225
Cleveland Browns MONEY 188
OVER 23.5 -110
UNDER O 23.5 -110

3 FirstQuarter 10
Baltimore Ravens SPREAD -0.5 -130
Cleveland Browns SPREAD -100 0.5
Baltimore Ravens MONEY -208
Cleveland Browns MONEY 170
OVER 9.5 -110
UNDER O 9.5 -120

10 SecondQuarter 0
Baltimore Ravens SPREAD -3.0 -112
Cleveland Browns SPREAD -112 3.0
Baltimore Ravens MONEY -180
Cleveland Browns MONEY 145
OVER 13.5 -110
UNDER O 13.5 -115

7 ThirdQuarter 3
Baltimore Ravens SPREAD -0.5 -117
Cleveland Browns SPREAD -107 0.5
Baltimore Ravens MONEY -180
Cleveland Browns MONEY 145
OVER 9.5 -117
UNDER O 9.5 -107

3 FourthQuarter 7
Baltimore Ravens SPREAD -0.5 -112
Cleveland Browns SPREAD -112 0.5
Baltimore Ravens MONEY -165
Cleveland Browns MONEY 135
OVER 13.0 -120
UNDER O 13.0 -109