National Basketball Association
Wednesday, May 18th 2022 21:00
Finished
112 Game 87
Golden State Warriors SPREAD -5.5 -110
AVG SPREAD W%: 59.22 ROI: 11.23
The Phoenix Rising W%: 60 ROI: 9.45 Kelso Sturgeon W%: 58.02 ROI: 5.57 Kelley Bydlon W%: 62.5 ROI: 18.75 Pauly Howard W%: 65.96 ROI: 31.96 Scott Ferrall W%: 56.37 ROI: -1.48 Micah Roberts W%: 66.67 ROI: 32.89 Scott Spreitzer W%: 45 ROI: -18.55
Dallas Mavericks SPREAD -110 5.5
AVG SPREAD W%: 47.95 ROI: -9.93
Dave Tuley W%: 20 ROI: -61.8 Jonathan Von Tobel W%: 45.45 ROI: -13.27 ATS Covers W%: 58.97 ROI: 5.69 Bob Balfe W%: 58.33 ROI: 12.6 Godfather locks W%: 44.92 ROI: -12.23 The Phoenix Rising W%: 60 ROI: 9.45
Golden State Warriors MONEY -225
Dallas Mavericks MONEY 190
OVER 216.5 -110
AVG OVER W%: 39.44 ROI: -28.04
Frank Sawyer W%: 25 ROI: -57.25 Rob Veno W%: 33.33 ROI: -36.33 The Phoenix Rising W%: 60 ROI: 9.45
UNDER O 216.5 -110
AVG UNDER W%: 58.42 ROI: 6.19
Sean Murphy W%: 68 ROI: 19.91 Indian Cowboy W%: 48.84 ROI: -7.52

54 FirstHalf 45
Golden State Warriors SPREAD -3.0 -112
Dallas Mavericks SPREAD -108 3.0
Golden State Warriors MONEY -185
Dallas Mavericks MONEY 160
OVER 110.5 -110
AVG OVER W%: 55.4 ROI: -0.86
The Champ Team W%: 55.4 ROI: -0.86
UNDER O 110.5 -110

28 FirstQuarter 18
Golden State Warriors SPREAD -1.5 -117
Dallas Mavericks SPREAD -106 1.5
Golden State Warriors MONEY -150
Dallas Mavericks MONEY 132
OVER 55.5 -110
UNDER O 55.5 -110

26 SecondQuarter 27
Golden State Warriors SPREAD -1.5 -110
Dallas Mavericks SPREAD -115 1.5
Golden State Warriors MONEY -148
Dallas Mavericks MONEY 118
OVER 55.0 -112
UNDER O 55.0 -117

34 ThirdQuarter 24
Golden State Warriors SPREAD -1.5 -115
Dallas Mavericks SPREAD -115 1.5
Golden State Warriors MONEY -158
Dallas Mavericks MONEY 128
OVER 53.5 -108
UNDER O 53.5 -120

24 FourthQuarter 18
Golden State Warriors SPREAD -1.0 -115
Dallas Mavericks SPREAD -115 1.0
Golden State Warriors MONEY -142
Dallas Mavericks MONEY 112
OVER 53.0 -115
UNDER O 53.0 -115