NCAA College Football
Saturday, October 15th 202219:00
Finished
35 Game 45
Florida SPREAD -2.0 -110
AVG SPREAD W%: 43.56 ROI: -19.32
Steve Fezzik W%: 47.37 ROI: -11.12 The Winners Circle W%: 57.41 ROI: 0.91 PARLAY WINNERS W%: 33.33 ROI: -36.24 Chris Jordan W%: 36.11 ROI: -30.81
LSU SPREAD -110 2.0
AVG SPREAD W%: 43.15 ROI: -17.76
Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Warren W. Sharp W%: 48.72 ROI: -7.64 Sports Reporter W%: 31.58 ROI: -39.66
Florida MONEY -130
AVG MONEY W%: 58.33 ROI: 4.25
miller Time Locks W%: 58.33 ROI: 4.25
LSU MONEY 110
OVER 51.5 -110
AVG OVER W%: 52.1 ROI: -0.8
Totals Guru W%: 52.1 ROI: -0.8
UNDER O 51.5 -110
AVG UNDER W%: 54.17 ROI: 2.93
Stephen Nover W%: 52.83 ROI: -0.6 Chuck Edel W%: 58.06 ROI: 10.94 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56

21 FirstHalf 28
Florida SPREAD -0.5 -110
LSU SPREAD -110 0.5
Florida MONEY -130
LSU MONEY 110
OVER 26.0 -110
UNDER O 26.0 -110

14 FirstQuarter 7
Florida SPREAD -0.5 118
LSU SPREAD -145 0.5
Florida MONEY -117
LSU MONEY -102
OVER 10.0 -127
UNDER O 10.0 103