National Basketball Association
Thursday, April 21st 202222:05
Finished
113 Game 118
Denver Nuggets SPREAD 2.5 -109
AVG SPREAD W%: 59.6 ROI: 5.14
Scott Ferrall W%: 56.24 ROI: -1.89 Larry Ness W%: 58.33 ROI: 5.57 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85 Big Al McMordie W%: 59.77 ROI: 4.11
Golden State Warriors SPREAD -108 -2.5
AVG SPREAD W%: 46.39 ROI: -13.7
ATS Covers W%: 50.41 ROI: -10.72 Kelso Sturgeon W%: 58.17 ROI: 6.21 Will Hill W%: 47.3 ROI: -14.64 Jonathan Von Tobel W%: 50 ROI: -4.69 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01 Scott Spreitzer W%: 46.58 ROI: -15.68 Jason Sharpe W%: 60.95 ROI: 12.92
Denver Nuggets MONEY 121
Golden State Warriors MONEY -140
AVG MONEY W%: 64.47 ROI: 19
Joe D'Amato W%: 100 ROI: 71 Ralph Michaels W%: 63.64 ROI: 12.52
OVER 222.5 -110
AVG OVER W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
UNDER O 222.5 -110
AVG UNDER W%: 55.38 ROI: -0.76
Big Al McMordie W%: 59.77 ROI: 4.11 Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65

59 FirstHalf 69
Denver Nuggets SPREAD -1.5 -110
Golden State Warriors SPREAD -110 1.5
Denver Nuggets MONEY -140
Golden State Warriors MONEY 120
OVER 114.0 -110
AVG OVER W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
UNDER O 114.0 -110

32 FirstQuarter 34
Denver Nuggets SPREAD -1.0 -112
Golden State Warriors SPREAD -110 1.0
Denver Nuggets MONEY -132
Golden State Warriors MONEY 110
OVER 57.5 -112
UNDER O 57.5 -108

27 SecondQuarter 35
Denver Nuggets SPREAD -0.5 -110
Golden State Warriors SPREAD -115 0.5
Denver Nuggets MONEY -118
Golden State Warriors MONEY -108
OVER 57.0 -110
UNDER O 57.0 -115

30 ThirdQuarter 18
Denver Nuggets SPREAD 1.0 -110
Golden State Warriors SPREAD -115 -1.0
Denver Nuggets MONEY 118
Golden State Warriors MONEY -143
OVER 54.5 -115
UNDER O 54.5 -115

24 FourthQuarter 31
Denver Nuggets SPREAD 1.0 -115
Golden State Warriors SPREAD -110 -1.0
Denver Nuggets MONEY 105
Golden State Warriors MONEY -130
OVER 54.0 -115
UNDER O 54.0 -115