Korea Baseball Organization Thursday, June 10th 2021 @ 05:30 Finished
Samsung Lions 4 Game 2 KIA Tigers
Samsung Lions SPREAD -1.5 -134 AVG SPREAD W%: 48.77 ROI: 7.09
Shotgun Morane W%: 45.92 ROI: 2 Tony Stoffo W%: 46.06 ROI: 2.31 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.62 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72 Aa Rr W%: 47.11 ROI: 5.9 Jay McNeil W%: 59.22 ROI: 21.82
108 1.5 SPREAD KIA Tigers AVG SPREAD W%: 49.49 ROI: 7.47
Mean Green Profit Machine W%: 46.77 ROI: 3.06 Hitman W%: 46.73 ROI: 4.31 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 Ed Meyer W%: 57.19 ROI: 17.06
Samsung Lions MONEY -240 AVG MONEY W%: 47.48 ROI: 5.01
Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 Lenny Stevens W%: 47.05 ROI: 4.34
KIA Tigers MONEY 191 AVG MONEY W%: 48.8 ROI: 3.54
Rizzo DiceUp W%: 48.32 ROI: 7.28 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13
OVER 9.5 -118 AVG OVER W%: 49.22 ROI: 7.91
The Champ Picks W%: 47.23 ROI: 5.41 Spartan 381 W%: 47.63 ROI: 5.29 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 Jonathan Stone W%: 47.65 ROI: 5.22 Dave Malinsky W%: 47.25 ROI: 6.26 Advantage Sports W%: 47.94 ROI: 6.72 Jay McNeil W%: 59.22 ROI: 21.82
UNDER O 9.5 -108 AVG UNDER W%: 48.68 ROI: 5.54
Youngstown Connection W%: 47.98 ROI: 7.12 Norm Hitzges W%: 47.78 ROI: 6.67 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46 Dennis Bally W%: 47.61 ROI: 6.51 Mike Wynn W%: 52.76 ROI: 1.95