National Football League
Sunday, November 6th 202213:00
Finished
27 Game 20
Jacksonville Jaguars SPREAD 2.5 -105
AVG SPREAD W%: 50.16 ROI: -2.3
Brian Bitler W%: 52.94 ROI: 1.68 XS Sports Picks W%: 49.31 ROI: -4.33 Carmine Bianco W%: 46.29 ROI: -18.22
Las Vegas Raiders SPREAD -115 -2.5
AVG SPREAD W%: 43.04 ROI: -16.28
Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 JEFF WHITELAW W%: 54 ROI: 2.64 Mike Palm W%: 50.88 ROI: -4.72 Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Bryan Leonard W%: 36.36 ROI: -29.55 Insider Sports Report W%: 56.57 ROI: 7.72 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Matt Fargo W%: 42.61 ROI: -6.44 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Norm Hitzges W%: 43.37 ROI: -17.14 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36
Jacksonville Jaguars MONEY 122
Las Vegas Raiders MONEY -142
AVG MONEY W%: 52.56 ROI: -4.6
Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Stephen Nover W%: 52.68 ROI: -1.04 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85 Jesse Schule W%: 57.45 ROI: -0.79
OVER 48.0 -110
AVG OVER W%: 40.42 ROI: -23.86
DOC SPORTS W%: 60 ROI: 6.1 Doc's Sports W%: 42.86 ROI: -15.47 Erin Rynning W%: 42.86 ROI: -18.36 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 ras W%: 55 ROI: 4.75 Otl sports W%: 0 ROI: -100 Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
UNDER O 48.0 -110

10 FirstHalf 20
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -120
Las Vegas Raiders SPREAD -104 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 105
Las Vegas Raiders MONEY -125
OVER 23.5 -115
UNDER O 23.5 -105

0 FirstQuarter 7
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -155
Las Vegas Raiders SPREAD 125 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 105
Las Vegas Raiders MONEY -125
OVER 9.5 -115
UNDER O 9.5 -115

10 SecondQuarter 13
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -135
Las Vegas Raiders SPREAD 105 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -100
Las Vegas Raiders MONEY -125
OVER 14.0 -107
UNDER O 14.0 -117

7 ThirdQuarter 0
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -150
Las Vegas Raiders SPREAD 123 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY 102
Las Vegas Raiders MONEY -127
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 100

10 FourthQuarter 0
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5 -145
Las Vegas Raiders SPREAD 120 -0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -102
Las Vegas Raiders MONEY -122
OVER 13.5 -113
UNDER O 13.5 -115