Major League Baseball
Tuesday, August 1st 202319:05
Finished
2 Game 5
New York Yankees SPREAD 1.5 -165
Tampa Bay Rays SPREAD 145 -1.5
New York Yankees MONEY 101
AVG MONEY W%: 38.27 ROI: -26.05
XS Sports Picks W%: 49.31 ROI: -4.33 Trustmysystem W%: 48 ROI: -10.28 Ben Burns W%: 50.85 ROI: -8.18
Tampa Bay Rays MONEY -114
AVG MONEY W%: 55.61 ROI: 5.95
Mike Williams W%: 53.98 ROI: 8.03 Jimmy Boyd W%: 44.2 ROI: -15.51 Kenny Walker W%: 55.49 ROI: 10.15 National Sports Service W%: 43.79 ROI: -16.99 Bob Balfe W%: 59.34 ROI: 13.49
OVER 8.5 -105
AVG OVER W%: 45.46 ROI: -13.24
Dave Price W%: 50.19 ROI: -0.99 R&R Totals W%: 47.58 ROI: -9.09 The Money Team W%: 47.28 ROI: -9.54 Rob Vinciletti W%: 47.65 ROI: -13.79 Carmine Bianco W%: 46.29 ROI: -18.22
UNDER O 8.5 -115

0 FirstFiveInnings 5
New York Yankees SPREAD 0.5 -135
Tampa Bay Rays SPREAD 115 -0.5
New York Yankees MONEY 103
Tampa Bay Rays MONEY -123
OVER 4.0 -106
UNDER O 4.0 -115

0 FirstInning 0
New York Yankees SPREAD 0.0 0
Tampa Bay Rays SPREAD 0 0.0
New York Yankees MONEY -130
Tampa Bay Rays MONEY -100
OVER 1.5 250
UNDER O 1.5 -360