National Football League
Sunday, September 11th 202213:00
Finished
24 Game 26
Carolina Panthers SPREAD -1.0 -110
AVG SPREAD W%: 50.59 ROI: -6.14
Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Cole Faxon W%: 43.98 ROI: -12.15 The Winners Circle W%: 57.21 ROI: 0.26 Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Doug Kezirian W%: 56.6 ROI: 7.87 Freddy Wills W%: 60 ROI: 15.27 brad powers W%: 49.17 ROI: -4.59 Colin Cowherd W%: 46.67 ROI: -10.44 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56
Cleveland Browns SPREAD -110 1.0
AVG SPREAD W%: 48.85 ROI: -8.83
XS Sports Picks W%: 49.31 ROI: -4.33 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 Iain MacMillan W%: 20 ROI: -61.8 Chris Fallica W%: 56 ROI: 6.79 CRIS ZENIUK W%: 42 ROI: -19.96 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Vernon Croy W%: 52.51 ROI: 0.5 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 Lenny Stevens W%: 50.88 ROI: -7.58 Ricky Tran W%: 57.08 ROI: -0.46 Swoop Sports W%: 46.58 ROI: -11.15 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Carolina Panthers MONEY -123
AVG MONEY W%: 50 ROI: -33.5
public % W%: 50 ROI: -33.5
Cleveland Browns MONEY 105
AVG MONEY W%: 67.49 ROI: 24.62
Adam Chernoff W%: 66.67 ROI: 27.33 Gill Alexander W%: 61.11 ROI: 17.17 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57
OVER 42.0 -110
AVG OVER W%: 51.64 ROI: -3.71
Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 ATS Covers W%: 50.41 ROI: -10.72
UNDER O 42.0 -110
AVG UNDER W%: 35.77 ROI: -31.72
Erin Rynning W%: 42.86 ROI: -18.36 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29

7 FirstHalf 17
Carolina Panthers SPREAD -0.5 -100
Cleveland Browns SPREAD -120 0.5
Carolina Panthers MONEY -120
Cleveland Browns MONEY -100
OVER 20.0 -115
UNDER O 20.0 -105

17 SecondHalf 9
Carolina Panthers SPREAD 0.0 0
Cleveland Browns SPREAD 0 0.0
Carolina Panthers MONEY 0
Cleveland Browns MONEY 0
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0

0 FirstQuarter 0
Carolina Panthers SPREAD -0.5 145
Cleveland Browns SPREAD -171 0.5
Carolina Panthers MONEY -115
Cleveland Browns MONEY -105
OVER 7.0 -130
UNDER O 7.0 110

7 SecondQuarter 17
Carolina Panthers SPREAD -0.5 112
Cleveland Browns SPREAD -136 0.5
Carolina Panthers MONEY -135
Cleveland Browns MONEY 115
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120

0 ThirdQuarter 3
Carolina Panthers SPREAD -0.5 132
Cleveland Browns SPREAD -157 0.5
Carolina Panthers MONEY -120
Cleveland Browns MONEY -100
OVER 7.5 -102
UNDER O 7.5 -122

17 FourthQuarter 6
Carolina Panthers SPREAD -0.5 120
Cleveland Browns SPREAD -150 0.5
Carolina Panthers MONEY 0
Cleveland Browns MONEY 0
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120