Major League Baseball
Thursday, April 21st 202215:37
Finished
6 Game 4
Oakland Athletics SPREAD -1.5 151
Baltimore Orioles SPREAD -170 1.5
Oakland Athletics MONEY -131
AVG MONEY W%: 54.37 ROI: 0.61
Allen Eastman W%: 47.86 ROI: -5.62 Big Al McMordie W%: 59.52 ROI: 4.35 Greg Peterson W%: 53.85 ROI: 5.62 Scott Ferrall W%: 56.24 ROI: -1.89
Baltimore Orioles MONEY 118
AVG MONEY W%: 52.48 ROI: 3.96
Jason Weingarten W%: 56.14 ROI: 12.79 Godfather locks W%: 48.81 ROI: -4.87
OVER 7.0 -116
UNDER O 7.0 -103

4 FirstFiveInnings 1
Oakland Athletics SPREAD -0.5 110
Baltimore Orioles SPREAD -130 0.5
Oakland Athletics MONEY -125
AVG MONEY W%: 55.17 ROI: -1.73
The Champ Team W%: 55.17 ROI: -1.73
Baltimore Orioles MONEY 108
OVER 3.5 -114
UNDER O 3.5 -106

0 FirstInning 0
Oakland Athletics SPREAD -0.5 265
Baltimore Orioles SPREAD -380 0.5
Oakland Athletics MONEY 0
Baltimore Orioles MONEY 0
OVER 1.5 280
UNDER O 1.5 -410