Major League Baseball
Thursday, April 21st 202215:37
Finished
6 Game 4
Oakland Athletics SPREAD -1.5 151
Baltimore Orioles SPREAD -170 1.5
Oakland Athletics MONEY -131
AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -7.91
Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01 Big Al McMordie W%: 59.77 ROI: 4.11 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Scott Ferrall W%: 56.24 ROI: -1.89
Baltimore Orioles MONEY 118
AVG MONEY W%: 52.51 ROI: 3.86
Jason Weingarten W%: 56.14 ROI: 12.79 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08
OVER 7.0 -116
UNDER O 7.0 -103

4 FirstFiveInnings 1
Oakland Athletics SPREAD -0.5 110
Baltimore Orioles SPREAD -130 0.5
Oakland Athletics MONEY -125
AVG MONEY W%: 54.12 ROI: -2.81
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81
Baltimore Orioles MONEY 108
OVER 3.5 -114
UNDER O 3.5 -106

0 FirstInning 0
Oakland Athletics SPREAD -0.5 265
Baltimore Orioles SPREAD -380 0.5
Oakland Athletics MONEY 0
Baltimore Orioles MONEY 0
OVER 1.5 280
UNDER O 1.5 -410