National Football League
Thursday, October 27th 202220:15
Finished
22 Game 27
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -2.0 -110
AVG SPREAD W%: 41.48 ROI: -21.44
Infoplays W%: 47.33 ROI: -9.07 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 National Sports Service W%: 43.79 ROI: -16.99 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Dave Essler W%: 45 ROI: -15.72 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 BIG AL W%: 54.09 ROI: -1.01 Robbie Gainous W%: 10 ROI: -80.9 BrowningBets Capper W%: 50 ROI: -8.9 Pardonmypick W%: 63.64 ROI: 15 Executive W%: 50 ROI: -2.2 Chris Jordan W%: 35 ROI: -31.4 RICK TORINO W%: 41.67 ROI: -17.89 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 Brad Thomas W%: 61.54 ROI: 15.54 Sean Michaels W%: 45.45 ROI: -12.73
Baltimore Ravens SPREAD -110 2.0
AVG SPREAD W%: 51.45 ROI: -3.3
Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 KELSO W%: 51.55 ROI: -3.69 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Kyle Covers W%: 43.64 ROI: -22.33 The Right Side W%: 52.63 ROI: -4.74 Picksz daily W%: 50 ROI: -9.5 Bob Balfe W%: 59.34 ROI: 13.49 Vernon Croy W%: 52.51 ROI: 0.5 Mackenzie Kraemer W%: 47.37 ROI: -8.68 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Gill Alexander W%: 61.11 ROI: 17.17 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01
Tampa Bay Buccaneers MONEY -130
AVG MONEY W%: 47.13 ROI: -11.73
Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Carmine Bianco W%: 46.29 ROI: -18.22 Gambling God Sports Picks W%: 55.35 ROI: -6.92 MidwestMikeSports W%: 51.22 ROI: -4.32 Vegas Jake W%: 46.67 ROI: -7.27 Sports Analytics 247 W%: 52.94 ROI: -2.24 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Baltimore Ravens MONEY 110
AVG MONEY W%: 59.5 ROI: 19.84
Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Mike Somich W%: 100 ROI: 110
OVER 46.5 -110
AVG OVER W%: 41.95 ROI: -21.46
Cole Faxon W%: 43.98 ROI: -12.15 Greg Shaker W%: 45.45 ROI: -13.82 Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 King Creole W%: 48.08 ROI: -8.4
UNDER O 46.5 -110
AVG UNDER W%: 41.6 ROI: -20.82
Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 Insider Sports Report W%: 56.57 ROI: 7.72 Consensus Doc's Sports W%: 49.24 ROI: -7.27 Tommy Brunson W%: 23.81 ROI: -56.81 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01

10 FirstHalf 3
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 -100
Baltimore Ravens SPREAD -120 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -120
Baltimore Ravens MONEY -100
AVG MONEY W%: 50 ROI: -0.38
Scott Reichel W%: 50 ROI: 1.75 Stormy Buonantony W%: 50 ROI: -2.5
OVER 23.0 -110
UNDER O 23.0 -110

10 FirstQuarter 3
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 128
Baltimore Ravens SPREAD -152 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
Baltimore Ravens MONEY 105
OVER 7.5 -120
UNDER O 7.5 -105

0 SecondQuarter 0
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 122
Baltimore Ravens SPREAD -147 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -112
Baltimore Ravens MONEY -112
OVER 13.5 -120
UNDER O 13.5 -105

0 ThirdQuarter 14
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 138
Baltimore Ravens SPREAD -162 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -110
Baltimore Ravens MONEY -114
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 -100

12 FourthQuarter 10
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 128
Baltimore Ravens SPREAD -152 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -105
Baltimore Ravens MONEY -119
OVER 13.0 -117
UNDER O 13.0 -107