National Football League
Thursday, October 27th 202220:15
Finished
22 Game 27
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -2.0 -110
AVG SPREAD W%: 48.41 ROI: -8.61
Infoplays W%: 46.4 ROI: -10.69 Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 National Sports Service W%: 41.53 ROI: -20.84 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Dave Essler W%: 44.83 ROI: -15.98 Northcoast W%: 48.19 ROI: -7.95 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 Robbie Gainous W%: 10 ROI: -80.9 BrowningBets Capper W%: 50 ROI: -8.9 Pardonmypick W%: 63.64 ROI: 15 Executive W%: 49.38 ROI: -2.48 Chris Jordan W%: 36.11 ROI: -30.81 RICK TORINO W%: 46.67 ROI: -9.47 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 Brad Thomas W%: 61.54 ROI: 15.54 Sean Michaels W%: 55.56 ROI: 6.67
Baltimore Ravens SPREAD -110 2.0
AVG SPREAD W%: 50.64 ROI: -4.77
Ashley Covers W%: 50.38 ROI: -4.53 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 KELSO W%: 51.38 ROI: -4.02 Brandon Lang W%: 50 ROI: -4.48 Kyle Covers W%: 43.64 ROI: -22.33 The Right Side W%: 52.63 ROI: -4.74 Picksz daily W%: 50 ROI: -9.5 Bob Balfe W%: 59.76 ROI: 14.49 Vernon Croy W%: 52.84 ROI: 1.24 Mackenzie Kraemer W%: 47.37 ROI: -8.68 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Gill Alexander W%: 61.11 ROI: 17.17 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01
Tampa Bay Buccaneers MONEY -130
AVG MONEY W%: 52.22 ROI: -3.99
Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 Carmine Bianco W%: 45.85 ROI: -19.42 Gambling God Sports Picks W%: 55.35 ROI: -6.92 MidwestMikeSports W%: 52.5 ROI: -1.93 Vegas Jake W%: 46.67 ROI: -7.27 Sports Analytics 247 W%: 52.17 ROI: -3.35 Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Baltimore Ravens MONEY 110
AVG MONEY W%: 76.84 ROI: 55.56
Marc Lawrence W%: 53.68 ROI: 1.11 Mike Somich W%: 100 ROI: 110
OVER 46.5 -110
AVG OVER W%: 47.4 ROI: -8.52
Cole Faxon W%: 43.04 ROI: -12.87 Greg Shaker W%: 45.98 ROI: -12.83 Totals Guru W%: 52.1 ROI: -0.8 Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 King Creole W%: 48.08 ROI: -8.4
UNDER O 46.5 -110
AVG UNDER W%: 43.87 ROI: -16.34
Ashley Covers W%: 50.38 ROI: -4.53 Insider Sports Report W%: 54.69 ROI: 4.43 Consensus Doc's Sports W%: 49.24 ROI: -7.27 Tommy Brunson W%: 23.81 ROI: -56.81 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01

10 FirstHalf 3
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 -100
Baltimore Ravens SPREAD -120 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -120
Baltimore Ravens MONEY -100
AVG MONEY W%: 50 ROI: -0.38
Scott Reichel W%: 50 ROI: 1.75 Stormy Buonantony W%: 50 ROI: -2.5
OVER 23.0 -110
UNDER O 23.0 -110

10 FirstQuarter 3
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 128
Baltimore Ravens SPREAD -152 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
Baltimore Ravens MONEY 105
OVER 7.5 -120
UNDER O 7.5 -105

0 SecondQuarter 0
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 122
Baltimore Ravens SPREAD -147 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -112
Baltimore Ravens MONEY -112
OVER 13.5 -120
UNDER O 13.5 -105

0 ThirdQuarter 14
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 138
Baltimore Ravens SPREAD -162 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -110
Baltimore Ravens MONEY -114
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 -100

12 FourthQuarter 10
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 128
Baltimore Ravens SPREAD -152 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -105
Baltimore Ravens MONEY -119
OVER 13.0 -117
UNDER O 13.0 -107