Major League Baseball Tuesday, February 25th 2020 @ 13:05 Finished
Houston Astros 4 Game 7 Miami Marlins
Houston Astros SPREAD -1.5 138 AVG SPREAD W%: 48.8 ROI: -6.2
Nate Martin W%: 48.8 ROI: -6.2
-160 1.5 SPREAD Miami Marlins AVG SPREAD W%: 49.53 ROI: -4.85
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.85
Houston Astros MONEY -142
Miami Marlins MONEY 123
OVER 9.0 -125 AVG OVER W%: 49.46 ROI: -4.47
Scotty Oriley W%: 49.81 ROI: -4.04 Jane Gibson W%: 49.11 ROI: -4.91
UNDER O 9.0 105


Houston Astros 0 FirstFiveInnings 3 Miami Marlins
Houston Astros SPREAD -0.5 101
-123 0.5 SPREAD Miami Marlins
Houston Astros MONEY -137
Miami Marlins MONEY 119
OVER 5.0 -124 AVG OVER W%: 49.53 ROI: -4.85
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.85
UNDER O 5.0 102