Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 13:05 Finished
Philadelphia Phillies 4 Game 3 Atlanta Braves
Philadelphia Phillies SPREAD -1.5 154 AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -3.35
Scotty Steeler W%: 50.65 ROI: -2.67 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56
-172 1.5 SPREAD Atlanta Braves AVG SPREAD W%: 49.42 ROI: -4.84
Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52
Philadelphia Phillies MONEY -135 AVG MONEY W%: 49.81 ROI: -3.72
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33
Atlanta Braves MONEY 123 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -4.4
Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Red Suit W%: 49.57 ROI: -4.35 MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51
OVER 7.5 -107 AVG OVER W%: 50.5 ROI: -3.49
Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.35 ROI: -3.23 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56 Kirkwins W%: 49.66 ROI: -8.06 Ats insiders club W%: 52.23 ROI: 0.1
UNDER O 7.5 -111 AVG UNDER W%: 49.94 ROI: -4.16
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Red Suit W%: 49.57 ROI: -4.35 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 ProPicksWeekly W%: 52.37 ROI: 0.8


Philadelphia Phillies 0 FirstFiveInnings 0 Atlanta Braves
Philadelphia Phillies SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.94 ROI: -2.91
Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91
-110 0.5 SPREAD Atlanta Braves AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -4.3
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
Philadelphia Phillies MONEY -150 AVG MONEY W%: 49.69 ROI: -4.89
Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89
Atlanta Braves MONEY 129
OVER 4.0 -100 AVG OVER W%: 50.94 ROI: -2.91
Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91
UNDER O 4.0 -120 AVG UNDER W%: 50.09 ROI: -3.64
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64


Philadelphia Phillies 0 FirstInning 0 Atlanta Braves
Philadelphia Phillies SPREAD -0.5 245 AVG SPREAD W%: 49.88 ROI: -4.1
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56
-350 0.5 SPREAD Atlanta Braves AVG SPREAD W%: 51.14 ROI: -1.82
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82
Philadelphia Phillies MONEY -135
Atlanta Braves MONEY 105 AVG MONEY W%: 49.31 ROI: -5.76
Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76
OVER 1.5 220 AVG OVER W%: 50.07 ROI: -4
Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93
UNDER O 1.5 -300