National Football League
Monday, September 26th 202220:15
Finished
16 Game 23
New York Giants SPREAD -1.0 -110
AVG SPREAD W%: 50.46 ROI: -5.7
The $ Leaders W%: 48.96 ROI: -12.16 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 Mikey Sports W%: 45.8 ROI: -14.62 Vegas Sports Informer W%: 44.44 ROI: -14.42 Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65 Vernon Croy W%: 52.51 ROI: 0.5 Clay Travis W%: 51.61 ROI: -1.56 KELSO W%: 51.55 ROI: -3.69 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57 Drew Martin W%: 36.36 ROI: -28.73 ATS Covers W%: 50.41 ROI: -10.72 Carmine Bianco W%: 46.29 ROI: -18.22 Executive W%: 50 ROI: -2.2
Dallas Cowboys SPREAD -110 1.0
AVG SPREAD W%: 45.84 ROI: -11.91
Adam Chernoff W%: 66.67 ROI: 27.33 BOBBY BRUBECK W%: 49.02 ROI: -6.1 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Michael Lombardi W%: 50.98 ROI: -2.84 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 BRENT MUSBERGER W%: 60 ROI: 13.8 Black Widow W%: 50.25 ROI: -4.04 Steve Janus W%: 51.11 ROI: 3.35 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Michael Lombardi W%: 50.98 ROI: -2.84 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 Dave Tuley W%: 41.38 ROI: -16.52 Sports Reporter W%: 31.58 ROI: -39.66 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Tom Stryker W%: 45.59 ROI: -16.43 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08
New York Giants MONEY -120
AVG MONEY W%: 59.53 ROI: 10.33
Your Daily Capper W%: 59.29 ROI: 9.85
Dallas Cowboys MONEY -100
AVG MONEY W%: 59.77 ROI: 16.59
Gill Alexander W%: 61.11 ROI: 17.17 Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58 Gill Alexander W%: 61.11 ROI: 17.17
OVER 38.5 -110
AVG OVER W%: 55.71 ROI: 2.68
Jimmy Boyd W%: 44.2 ROI: -15.51 Cole Faxon W%: 43.98 ROI: -12.15
UNDER O 38.5 -110
AVG UNDER W%: 46.06 ROI: -12.51
R&R Totals W%: 47.58 ROI: -9.09 R&R Totals W%: 47.58 ROI: -9.09 Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 The $ Leaders W%: 48.96 ROI: -12.16 Pauly Howard W%: 53.85 ROI: 6.32

3 FirstHalf 6
New York Giants SPREAD -0.5 105
Dallas Cowboys SPREAD -125 0.5
AVG SPREAD W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
New York Giants MONEY -115
Dallas Cowboys MONEY -105
OVER 18.5 -110
UNDER O 18.5 -110

0 FirstQuarter 3
New York Giants SPREAD -0.5 140
Dallas Cowboys SPREAD -168 0.5
New York Giants MONEY -113
Dallas Cowboys MONEY -110
OVER 7.0 -120
UNDER O 7.0 -103

3 SecondQuarter 3
New York Giants SPREAD -0.5 120
Dallas Cowboys SPREAD -150 0.5
New York Giants MONEY -120
Dallas Cowboys MONEY -110
OVER 10.5 -120
UNDER O 10.5 -110

10 ThirdQuarter 7
New York Giants SPREAD -0.5 140
Dallas Cowboys SPREAD -165 0.5
New York Giants MONEY -110
Dallas Cowboys MONEY -110
OVER 7.0 -133
UNDER O 7.0 107

3 FourthQuarter 10
New York Giants SPREAD -0.5 120
Dallas Cowboys SPREAD -151 0.5
New York Giants MONEY -110
Dallas Cowboys MONEY -110
OVER 10.5 -105
UNDER O 10.5 -120