Korea Baseball Organization Thursday, June 10th 2021 @ 05:30 Finished
Lotte Giants 5 Game 4 Doosan Bears
Lotte Giants SPREAD 1.5 -133 AVG SPREAD W%: 49.95 ROI: 7.53
Angi Benedetta W%: 46.37 ROI: 3.1 Anthony Dickson W%: 47.59 ROI: 6.26 Matt Fargo W%: 47.23 ROI: 4.27 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Ed Meyer W%: 57.19 ROI: 17.06 William E. Stockton W%: 54.15 ROI: 8.28
109 -1.5 SPREAD Doosan Bears AVG SPREAD W%: 48.11 ROI: 3.75
Sports Gambling Hotline W%: 48.02 ROI: 6.16 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 7.02 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.81 Inside Corner W%: 46.41 ROI: 2.87 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13
Lotte Giants MONEY 126 AVG MONEY W%: 46.64 ROI: 3.52
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Gary Olshan W%: 47.26 ROI: 5.46
Doosan Bears MONEY -155 AVG MONEY W%: 48.37 ROI: -0.07
Shotgun Morane W%: 45.92 ROI: 2 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13
OVER 10.0 -114 AVG OVER W%: 48.51 ROI: 6.62
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.57 Tony Carlo W%: 46.34 ROI: 3.51 Consensus Groupo W%: 47.95 ROI: 7.09 Smarty Analtyos W%: 47.25 ROI: 5.66 LPW Sports Forecast W%: 47.2 ROI: 6.24 Jonathan Stone W%: 47.65 ROI: 5.22 Ed Meyer W%: 57.19 ROI: 17.06
UNDER O 10.0 -112 AVG UNDER W%: 47.87 ROI: 3.57
Shotgun Morane W%: 45.92 ROI: 2 NSA LEGEND W%: 47.6 ROI: 4.63 MVPLocks W%: 47.4 ROI: 5.25 Kk Gg W%: 48.19 ROI: 7.37 Double Dragon King W%: 47.32 ROI: 4.32 2Halves2Win W%: 50.82 ROI: -2.13