Major League Baseball
Friday, October 21st 202219:37
Finished
4 Game 2
Philadelphia Phillies SPREAD 1.5 -165
San Diego Padres SPREAD 140 -1.5
Philadelphia Phillies MONEY 111
AVG MONEY W%: 29.17 ROI: -38.94
RICK TORINO W%: 41.67 ROI: -17.89
San Diego Padres MONEY -125
AVG MONEY W%: 42.93 ROI: -20.31
Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 National Sports Service W%: 43.79 ROI: -16.99 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57 Jimmy Adams W%: 51.54 ROI: -5.89 GoodFella W%: 47.2 ROI: -15.24 Tony George W%: 46.99 ROI: -12.57 Jason Sharpe W%: 60.95 ROI: 12.92 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01 Tommy D W%: 0 ROI: -100 Vernon Croy W%: 52.51 ROI: 0.5
OVER 7.5 105
AVG OVER W%: 48.99 ROI: -6.99
Insider Sports Report W%: 56.57 ROI: 7.72
UNDER O 7.5 -125
AVG UNDER W%: 43.33 ROI: -17.19
R&R Totals W%: 47.58 ROI: -9.09

3 FirstFiveInnings 2
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -145
San Diego Padres SPREAD 118 -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 105
San Diego Padres MONEY -125
AVG MONEY W%: 61.11 ROI: 12.3
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
OVER 4.0 105
UNDER O 4.0 -125

1 FirstInning 0
Philadelphia Phillies SPREAD -0.5 270
San Diego Padres SPREAD -390 0.5
Philadelphia Phillies MONEY 0
San Diego Padres MONEY 0
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370