Major League Baseball
Friday, October 21st 202219:37
Finished
4 Game 2
Philadelphia Phillies SPREAD 1.5 -165
San Diego Padres SPREAD 140 -1.5
Philadelphia Phillies MONEY 111
AVG MONEY W%: 46.67 ROI: -9.47
RICK TORINO W%: 46.67 ROI: -9.47
San Diego Padres MONEY -125
AVG MONEY W%: 45.36 ROI: -15.67
Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 Ziti Sports W%: 47.82 ROI: -7.72 National Sports Service W%: 41.53 ROI: -20.84 Marco D'Angelo W%: 54.32 ROI: -9.31 Jimmy Adams W%: 53.23 ROI: -2.76 GoodFella W%: 48.74 ROI: -12.59 Tony George W%: 47.06 ROI: -12.58 Jason Sharpe W%: 62.16 ROI: 14.94 Allen Eastman W%: 43.45 ROI: -15.01 Tommy D W%: 0 ROI: -100 Vernon Croy W%: 52.84 ROI: 1.24
OVER 7.5 105
AVG OVER W%: 54.69 ROI: 4.43
Insider Sports Report W%: 54.69 ROI: 4.43
UNDER O 7.5 -125
AVG UNDER W%: 48.54 ROI: -7.28
R&R Totals W%: 48.54 ROI: -7.28

3 FirstFiveInnings 2
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -145
San Diego Padres SPREAD 118 -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 105
San Diego Padres MONEY -125
AVG MONEY W%: 54.12 ROI: -2.81
The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81
OVER 4.0 105
UNDER O 4.0 -125

1 FirstInning 0
Philadelphia Phillies SPREAD -0.5 270
San Diego Padres SPREAD -390 0.5
Philadelphia Phillies MONEY 0
San Diego Padres MONEY 0
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370